Het RIVM heeft samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) communicatiemiddelen ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken in hun voorlichting aan patiënten. Er is ook materiaal in andere talen beschikbaar.

 

Informatie voor zorginstellingen

Schurft in een zorginstelling is heel vervelend. De (zorg)instelling is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om de verspreiding van schurft te voorkomen en de behandeling van patiënten. U kunt hulp vragen aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GGD adviseert dan over de maatregelen die u moet nemen, zoals: 

  • de inventarisatie van personen met klachten
  • eventueel aanvullende diagnostiek
  • hygiëne en behandeladviezen 

Zie hiervoor het Stappenplan aanpak scabiës (schurft) met Ivermectine pillen – voor instellingen.

Meer informatie over de stappen die u moet volgen als er schurft is in uw zorgstelling, leest u in de folder ‘Scabiës in uw zorginstelling’.