In 2008 is de herziene versie van de International Health Regulations (IHR International Health Regulations (International Health Regulations))  van de WHO World Health Organization (World Health Organization) in werking getreden. De IHR heeft tot doel de internationale verspreiding van infectieziekten te beheersen.

De IHR regelen onder andere het Ship Sanitation Control Certificate (SSCC Ship Sanitation Control Certificate (Ship Sanitation Control Certificate)) en het Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC Ship Sanitation Control Exemption Certificate (Ship Sanitation Control Exemption Certificate)). Deze certificaten vervangen de oude ontrattingscertificaten.

Op schepen die internationale reizen maken moet een geldig SSCC óf SSCEC aanwezig zijn. Welk certificaat men krijgt, wordt bepaald door de bevindingen bij de inspectie: is alles in orde, dan wordt het SSCEC afgegeven, men is dan vrijgesteld (Exemption) van het nemen van sanitaire maatregelen. Worden zaken gevonden die maatregelen vergen, dan wordt na afronding daarvan het SSCC afgegeven.

In buitenlandse havens wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van het SSCEC. Bij niet kunnen tonen van het certificaat kunnen de gezondheidsautoriteiten het schip als een potentiële bron van besmetting beschouwen.

Het aanvragen van een certificaat kan bij de betreffende lokale autoriteit worden gedaan. Zie hiervoor  www.shipsanitation.nl.