Deze KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano Signaleringsbrief weerspiegelt in alle facetten de dynamiek rond nanotechnologie.

REDACTIONEEL

De discussie over wat nu exact een nanomateriaal is, loopt nog steeds in Europa. Deze definitie heeft grote, vooral economische en juridische, impact en zal zijn uitwerking krijgen langs diverse wet- en regelgevingkaders. Ondanks het feit dat er nog geen wettelijke definitie is, wordt er wel alvast beleid ontwikkeld en onderzoek gedaan. Dit is nodig, zeker gezien de voortdurende toename in toepassing van nanomaterialen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over risico's. Openheid en zo veel mogelijk informatie delen met consument en werknemer staan centraal.

ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)

Zijn nanodeeltjes per definitie carcinogeen?

Het BfR Federal Institute for Risk Assessment (Federal Institute for Risk Assessment), het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung, uitte recent haar zorgen over de mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van slecht oplosbare nanodeeltjes. De vraag is of de onderliggende studies deze zorg rechtvaardigen: een mens is geen rat van 70 kilo. Lees meer

Werkpleklimiet voor TiO2

Het Amerikaanse NIOSH heeft werkpleklimieten voorgesteld voor fijn en ultrafijn titanium dioxide (TiO2). Deze limieten moeten het risico op longkanker voor de werknemer beperken. Lees meer

Gezondheidseffecten Chinese werknemers veroorzaakt door nanosilica?

Chinese onderzoekers verzamelen meer bewijs voor een mogelijke relatie tussen ernstige luchtwegklachten en blootstelling aan silica nanodeeltjes. Lees meer

GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE TECHNOLOGIE

Zonder straling zoeken naar uitzaaiingen borstkanker

Een consortium van Nederlandse onderzoekers ontwikkelt een methode om zonder radioactieve deeltjes uitzaaiingen van borstkanker op te sporen. De methode maakt gebruik van magnetische ijzeroxide nanodeeltjes. De onderzoekers verwachten minder gezondheidsrisico's voor patiënt en medisch personeel. Lees meer

CONSUMENT EN VOEDING

Overzicht nanodeeltjes in consumentenproducten

Consumentenproducten die nanodeeltjes bevatten zijn al op de markt. Metingen zijn essentieel om de blootstelling van de consument vast te stellen. Met de beschikbare informatie van metingen in consumentenproducten is een overzicht gemaakt van de producten en gebruikte technieken.  Lees meer

Verschillende inzichten rond etikettering van nanoproducten

De verplichting tot Nano-etikettering van consumentenproducten verschilt per land en werelddeel. Europa heeft ondertussen diverse regels aangenomen. De Australische overheid denkt daar anders over. Lees meer

 

Europees parlement neemt wet voedseletikettering aan

Het Europese parlement heeft op 6 juli 2011 nieuwe EU Europese Unie (Europese Unie)-voedseletiketteringsregels aangenomen. De consument leest nu in de supermarkt niet alleen het energie- en zoutgehalte van het product, maar ook of het nanomaterialen bevat. Lees meer

MILIEU

Nanozilver in textiel

Wat zijn de gevolgen voor het milieu van het toenemend gebruik van nanozilver als biocide in textiel? De stand van zaken, inclusief een vergelijking van de risico's bij het gebruik van 'conventionele' biociden in textiel.  Lees meer

Nanozilver in het milieu: zuiveringsrendement RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Vrijwel alle nanozilver in textiel belandt na wassen in Nederland in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De vraag is welk deel van het nanozilver vervolgens in het oppervlaktewater komt, en in welke vorm. Het RWZI zuiveringsrendement is nu onderzocht. Lees meer

OVERIGE

Omvang productie van nanomaterialen

Wat is de omvang van de huidige productie van nanomaterialen: kilogrammen, tonnen of duizenden tonnen? Deze informatie is bruikbaar voor onder meer een inschatting van de grootschalige milieublootstelling. Amerikaanse onderzoekers doen een eerste schatting. Lees meer

 

Toelating nano-biocide in Hongarije

Hongarije gaf onlangs groen licht voor de toelating van een nano-biocide op hun markt. Voorlopig voor één jaar, in afwachting van wat de nieuwe EU-biocidenverordering over nanotoepassingen gaat bepalen.  Lees meer

 

Antibacteriële nano-coatings

Het aantal antibacteriële verven met nanodeeltjes neemt toe. Deze ontwikkeling is niet onverwacht gezien de volksgezondheidsrisico's en economische schade als gevolg van ziekenhuisinfecties. KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano krijgt diverse vragen over deze producten.  Lees meer

 

Deense Milieuraad: geen reden tot extra bezorgdheid nanomaterialen

De Deense Milieuraad heeft een rapport uitgebracht over risico's van zeven veel gebruikte nanomaterialen. Op basis van de huidige kennis verwacht de Raad geen 'onverwachte' risico's voor mens en milieu. Wel zijn er kennishiaten. Lees meer

Redactie

e-mail: KIR-nano@rivm.nl
Abonneren: Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden klik hier.