Inhoudsopgave:

Redactioneel

Het opzetten van registers voor consumentenproducten met nanomaterialen houdt de EU Europese Unie (Europese Unie)-gemoederen bezig. Het idee achter een dergelijk register lijkt duidelijk: transparantie bieden richting de samenleving. Burgers willen weten of er nanomaterialen in hun boodschappenmand zitten. Verschillende landen, zoals Frankrijk, zijn al druk bezig met het voorbereiden van hun nationale registers. Nederland is voorstander van een register op Europees niveau. Het opzetten daarvan is geen sinecure. Recente discussies met belanghebbenden laten zien dat er ook alternatieven zijn om toch de gewenste openheid rond nanomaterialen te geven (zie elders in deze signaleringsbrief). Een zorgvuldige afweging daarvan is nodig, ook in Brussel.

 

ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)


Definitieve werkpleklimiet voor koolstofnanobuisjes en vezels in VS Verenigde Staten (Verenigde Staten)

Het Amerikaanse NIOSH stelt uiteindelijk een lagere werkpleklimiet voor koolstofnanobuisjes en vezels voor dan verwacht op basis van hun eerder conceptadvies. Deze limiet moet het risico op gezondheidsnadelige effecten op de werknemers beperken. Lees meer

Duitse aanbeveling voor veilig werken wijkt af van Nederlandse benadering

Het Duitse instituut BAuA geeft aanbevelingen voor het veilig omgaan met nanomaterialen op de werkplek. Deze aanpak wijkt op enkele punten af van de Nederlandse aanpak. Lees meer

Beschermende maatregelen tegen nanodeeltjes mogelijk onvoldoende

Canadese en Amerikaanse onderzoekers tonen aan dat handschoenen en adembeschermingsmiddelen mogelijk onvoldoende bescherming bieden tegen nanodeeltjes. Resultaten die vragen om extra aandacht voor de veiligheid op de werkplek. Lees meer

naar boven
 

Geneesmiddelen en Medische Technologie


Nanomedicine 2020 – Bijdrage aan Horizon 2020

Het European Technology Platform Nanomedicine wil binnen het nieuwe Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 een prominente plaats voor nanomedicine onderzoek. Doel is om excellent Europees onderzoek optimaal te vertalen naar innovatieve, medische producten. Lees meer

naar boven
 

Consument en Voeding


Recente ontwikkelingen database consumentenproducten met nanomaterialen

Verschillende EU lidstaten zijn actief bezig met een registratiesysteem van consumentenproducten met nanomaterialen. Belangrijk doel is transparantie richting de consument. Diverse nationale initiatieven zijn ontwikkeld, maar de Europese Commissie houdt de kaarten nog tegen de borst. Lees meer

Nanotoepassingen in gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van nanodeeltjes speelt meer en meer een rol bij de ontwikkeling van moderne gewasbeschermingsmiddelen. De voordelen zijn meestal overtuigend, er is minder zicht op de veiligheid ervan. Lees meer

Naar boven


Milieu


Ecotoxicologische relevantie standaardtesten nanomaterialen

Nanodeeltjes gedragen zich in het milieu veel complexer dan “reguliere opgeloste stoffen”. Wat is daarom de voorspellende waarde van een standaard ecotoxiciteitstest met nanomaterialen? Slaan we de plank mis? Lees meer

Groene synthese zilver nanodeeltjes

Via ‘groene’ productieprocessen is het mogelijk om zilver nanomateriaal te maken. Bacteriën, schimmels en extracten uit planten reduceren zilverionen in oplossing tot nanodeeltjes. Onderzoekers claimen zowel milieuvriendelijkheid als minder schadelijke bijwerkingen van hun medische eindproducten. Lees meer

Naar boven
 

Regelgeving


REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-aanpassing voor nanomaterialen stap dichterbij?

Recente initiatieven van lidstaten en de Europese Commissie brengen de aanpassing van de REACH-wetgeving voor nanomaterialen dichterbij. De vraag is of, en wanneer de Europese Commissie knopen doorhakt. Lees meer