Jaargang 5, Nummer 1 / februari 2014

Inhoudsopgave:

Redactioneel
ARBO
Geneesmiddelen en Medische Technologie
Milieu
Regelgeving
Overige

Redactioneel

De technologie evolueert, maar ook de kennis over veiligheid. Nanotechnologie dient nu als voorbeeld voor het inschatten van en omgaan met veiligheidsaspecten van weer nieuwe technologieën, zoals synthetische biologie en 3D-printing.
We weten al veel over de risico’s van nanotechnologie, maar veel ook nog niet. Deze onzekerheden werken ook weer door in de nieuwe technologieën en onderwerpen. De uitdaging is om deze onzekerheden te onderscheiden in de ‘nice to knows’ en de ‘need to knows’, ook voor de ‘good old’ nanotechnologie.

ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)

Leidraad voor blootstellingsmetingen van koolstof nanobuisjes op de werkplek

Veilig omgaan met nanomaterialen op de werkplek vraagt om kennis over de blootstelling van werknemers. Japanse onderzoeksinstituten publiceerden een leidraad voor het meten van koolstof nanobuisjes (CNT) in lucht. De techniek schrijdt voort, maar er blijven belangrijke kennisleemtes Lees meer   
 

Werk in copyshop leidt tot luchtwegontstekingen

Kopieerapparaten veroorzaken grote hoeveelheden nanodeeltjes, een mengsel van bewust gefabriceerde (nano)deeltjes die tijdens het kopieerproces vrij kunnen komen in de omgeving. Dit leidt al na één werkdag in een copyshop tot luchtwegontstekingen bij gezonde vrijwilligers, zo laat Amerikaans onderzoek zien. Lees meer

naar boven

Geneesmiddelen en Medische Technologie

Lab-on-a-chip: micro laboratorium, macro mogelijkheden

Lab-on-a-chip (LOC) is een technologie met ruime toepassingsmogelijkheden in de klinische diagnostiek en bij het testen van geneesmiddelen en andere chemische stoffen. LOC’s kunnen ook als alternatief voor dierproeven dienen. Lees meer


Nanogeneesmiddelen tegen Alzheimer en kanker

Onderzoekers presenteerden veelbelovende resultaten tijdens het internationaal congres “Nanoparticles and Nanotechnologies in Medicine”. De behandeling van onder meer de ziekte van Alzheimer en kanker met nanogeneesmiddelen komt naderbij. Lees meer 

naar boven

Milieu

Nanodeeltjes in bodem

Nanodeeltjes in het milieu ‘bezinken’ voor een groot gedeelte in de (water)bodem. Nagenoeg onbekend is wat daarna de effecten zijn. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat standaard testprotocollen (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development), ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization)) niet geschikt zijn voor het testen van  nanodeeltjes in bodem. Lees meer 

naar boven

Regelgeving

Aanbeveling definitie nanomaterialen werpt vruchten af.

De discussie over wat wel en wat geen nanomateriaal is houdt de gemoederen al enkele jaren bezig. Er lijkt schot in de zaak te komen, vooral dankzij de ‘Aanbeveling’ van de Europese Commissie. Definities van nanomaterialen worden nu verder gestroomlijnd in diverse Europese wetgevingskaders. Lees meer

naar boven

Overige

Grafeen: de feiten op een rij

'Wonderkoolstof' grafeen blijft iedereen verbazen. Sinds Andre Geim de Nobelprijs kreeg voor zijn baanbrekend grafeenonderzoek lijken er geen grenzen te zijn aan de toepassingsmogelijkheden. Kennis over blootstelling en risico’s van grafeen blijft achter. Een overzicht van wat speelt. Lees meer 

Nanomaterialen veranderen tijdens de levenscyclus, hun gezondheidsrisico’s veranderen mee

Nanodeeltjes kunnen tijdens productie en gebruik veranderen in vorm, oppervlakte-eigenschappen en hun contact met andere deeltjes. Deze ‘gedaanteverwisselingen’ beïnvloeden blootstelling en mogelijk ook toxiciteit, en dus ook gezondheidkundige risico’s van de nanodeeltjes. Lees meer 

3D-printing: een nieuwe dimensie

3D-printing is ‘booming’. Sommigen spreken van een nieuwe industriële revolutie. De techniek is nog volop in ontwikkeling is, maar de toepassingen lijken grenzeloos. Van sieraden tot complete huizen, medische hulpmiddelen, weefsels en, op termijn, complete organen. Talloze vragen rijzen over de veiligheid, maar er lijkt ook goed nieuws voor het proefdier. Lees meer

naar boven