Jaargang 6, Nummer 1 / maart 2015

Inhoudsopgave:

Redactioneel
Arbo
Medische toepassingen
Consumentenproducten
Milieu
Regelgeving

banner


In deze brief leest u over de gunstige invloed van de toevoeging van ijzernanodeeltjes aan biogasinstallaties. De deeltjes zorgen voor een spectaculaire verhoging van de biogasproductie uit dierlijke mest en landbouwreststromen. Er zijn meer voorbeelden van de inzet van nanotechnologie om onze carbon  footprint terug te dringen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, zoals aardolie. Zo spelen nanodeeltjes een belangrijke rol bij het vergroten van het rendement van zonnepanelen en het RIVM werkt mee aan het ontwikkelen van een veilig nanocellulose isolatieschuim uit afvalstromen van de hout- en papierindustrie. Nanotechnologie en duurzaamheid: twee werelden die dichter bij elkaar liggen dan wellicht gedacht.

banner

IARC International Agency for Research on Cancer (International Agency for Research on Cancer) classificeert carcinogeniteit van koolstofnanobuisjes

Het International Agency for Reseach on Cancer (IARC) oordeelde onlangs over de kankerverwekkende eigenschappen van koolstofnanobuisjes. De vezelvormige structuur van de buisjes is de voornaamste reden tot zorg. Lees meer

Nieuwe richtlijnen voor veilig gebruik van nanomaterialen op de werkvloer

In Nederland en op EU Europese Unie (Europese Unie)-niveau is een aantal nieuwe richtlijnen en handleidingen verschenen over veilig gebruik van nanomaterialen op de werkvloer. De richtlijnen zijn niet bindend, maar werknemers, werkgevers en arbeidshygiënisten vinden hier de ‘state-of-the-art’ kennis rond goede beschermingsmaatregelen. Lees meer

banner

Nieuw nanodeeltje voor medische beeldvormingstechnieken

Een nieuw ontwikkeld nanodeeltje vergroot de kansen op een betere diagnostiek van patiënten in ziekenhuizen. Het nanodeeltje is te gebruiken als contrastmiddel bij zes verschillende medische beeldvormingstechnieken. De theorie is veel belovend, de praktijk moet volgen. Lees meer

Vorm en coating van nanogoud beïnvloedt doordringbaarheid van huid

Nanodeeltjes zijn in staat om door de menselijke huid te dringen. Dit maakt deze deeltjes onder meer geschikt voor het toedienen van geneesmiddelen. Wetenschappers onderzochten welke eigenschappen van nanogouddeeltjes vooral een rol spelen bij de doordringbaarheid van de huid. Lees meer

banner

Etiketteringsregels voor voedingsmiddelen met nanomaterialen

Sinds december 2014 gelden er in de Europese Unie nieuwe etiketteringsregels voor voedingsmiddelen. Ingrediënten in de vorm van nanomaterialen staan voortaan op het etiket. De vraag is of fabrikanten hun weg gaan vinden in de nieuwe regelgeving. Lees meer

banner

Verbeterpunten voor milieurisicobeoordeling van nanomaterialen

Nederlandse onderzoekers schetsen de huidige stand van zaken rond de risicobeoordeling van nanomaterialen in aquatische ecosystemen. Ze wijzen onder meer op de beschikbaarheid van goede screeningsmethoden. Ook wordt de “ecotoxicologisch relevante meeteenheid” geïntroduceerd. Lees meer

Nanomaterialen in afvalstromen

Nanodeeltjes in afvalstromen kunnen een bron van zorg zijn voor mens en milieu. Een Deense studie geeft een overzicht van de feiten en bijzonderheden van nanodeeltjes in afval. Lees meer

Nanodeeltjes vergroten biogasproductie

IJzernanodeeltjes zorgen voor een opvallende verhoging van het rendement van de vergisting van organische biomassa. Catalaans onderzoek laat meer dan een verdubbeling van de biogasproductie zien. Lees meer

banner

Nanomaterialen onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals): nu en in de toekomst

De REACH-wetgeving biedt alleen via een stofevaluatie de mogelijkheid om vragen rond de registratie van nanomaterialen aan te kaarten. Nederland evalueerde als eerste lidstaat een nanomateriaal, synthetisch amorf silica. Een baanbrekend resultaat, maar goede vervolgstappen zijn nodig. Lees meer

Kan de risicobeoordeling van nanomaterialen efficiënter?

Nanotechnologie is de basis voor vele innovatieve producten en materialen. Veiligheid voor mens en milieu is een voorwaarde. Het is ondoenlijk om alle nanomaterialen individueel te beoordelen op veiligheid. Steeds meer initiatieven verschijnen om deze beoordeling te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Lees meer

Naar boven