Inhoudsopgave:

Redactioneel
Algemeen
Arbo
Medische toepassingen
Consument en voeding
Milieu
Gezondheid
Europa
Regelgeving

banner

Hoe houdt de veiligheidsbeoordeling tred met nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals nanotechnologie? In sommige ogen is de verplichte focus op veiligheidsaspecten soms een ‘party spoiler’ die maatschappelijke en economische kansen van nanomaterialen belemmert. Aan de andere kant wil iedereen dat de onzekerheden rond de veiligheid van nanomaterialen zo klein mogelijk zijn. Het ‘Safe by Design’ concept heeft als oogmerk om al vroeg in de innovatieketen functionaliteit en veiligheid integraal te bekijken. Het model wordt al jaren toegepast bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Verschillende kennisinstituten onderzoeken nu de toepasbaarheid en uitrol van ‘Safe by Design’ naar nanomaterialen. Industrie, onderzoek en overheid moeten het model uiteindelijk gezamenlijk gaan dragen: “no spoiling, but joining the (safe innovation) party”!

Risicobeoordeling nanomaterialen: RIVM overzicht 2015

Het RIVM presenteert de huidige stand van zaken rond toxicologie en risicobeoordeling van nanomaterialen in het rapport ‘Beoordeling van de gezondheids- en milieurisico’s van nanodeeltjes’. Belangrijke uitdaging is het zoeken naar een slimme overeenkomst tussen veiligheidsbeoordeling en technologische innovatie. Lees meer

ANSES French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety) publiceert update van nanozilver opinie

Wat weten we wel en wat nog niet over de mogelijke gevolgen van het gebruik van nanozilver in uiteenlopende producten? Het Franse ANSES bracht op basis van de nieuwste inzichten een hernieuwde opinie uit over de milieu- en gezondheidseffecten. Lees meer

Safe by design concept voor nanomaterialen

Het is van groot belang om de onzekerheden rond de veiligheid van nanomaterialen te verminderen. Het concept Safe by Design kan houvast bieden door vroeg in de ontwikkelfase de veiligheidsaspecten al in kaart te brengen. Lees meer

banner

Werken met nanomaterialen in de bouw

Werknemers in de bouw worden vooral aan nanodeeltjes blootgesteld tijdens werkzaamheden die stof genereren, zoals zagen, boren of schuren, en tijdens het gebruik van sprayproducten met nanomaterialen. Binnen het Europese SCAFFOLD-project zijn metingen uitgevoerd tijdens diverse bouwwerkzaamheden. Lees meer

banner

Inventarisatie van nanogeneesmiddelen

Het RIVM heeft een overzicht van nanogeneesmiddelen gepubliceerd die al op de markt zijn, of in klinische studies worden onderzocht. De inventarisatie leverde 175 producten op. Meer informatie over de nanospecifieke aspecten van deze middelen zou de ‘benefit-risk’ beoordeling kunnen verfijnen. Lees meer

Antibacteriële coating voor medische hulpmiddelen

Poolse wetenschappers hebben een antibacteriële coating ontwikkeld die is gebaseerd op nanogouddeeltjes. Groot voordeel lijkt dat de coating niet schadelijk is voor lichaamscellen van de mens. De coating lijkt daarmee veelbelovend voor medische hulpmiddelen. Diermodellen en studies in de mens ontbreken nog. Lees meer

Nieuwe nanotitaniumdioxide verf maakt oppervlakken zelfreinigend

Een nieuwe verf met nanotitaniumdioxide maakt oppervlakken zelfreinigend. De voordelen lijken evident: minder reiniging en onderhoud van de materialen wat een economische besparing op kan leveren. Toch vraagt toepassing van de verf om extra aandacht voor de volksgezondheid, vooral bij gebruik via sprays. Lees meer

Fabrikant van donuts gaat titaniumdioxide uit poedersuikerlaag verwijderen

Het Amerikaanse bedrijf Dunkin’ Donuts stopt met de toevoeging van de witte kleurstof titaniumdioxide aan de poedersuikerlaag van hun donuts. De niet-gouvernementele organisatie (ngo) ‘As You Sow’ vroeg, via een aandeelhoudersresolutie, om deze stap. Lees meer


banner

Buckyballs verwijderen zware metalen uit afvalstromen

Met buckyballs, een bolvormige structuur van koolstofatomen, is van alles mogelijk, van kankertherapie tot toepassingen in zonnepanelen. Onderzoek aan de Amerikaanse Rice University toont nu aan dat gehydroxyleerde buckyballs ook in staat zijn om selectief zware metalen uit afvalwaterstromen te verwijderen. Milieu technologische kansen voor deze toverballen. Lees meer

banner

Onderzoek naar effect van nanosilica op de voortplanting

Onderzoekers van TNO en BASF vonden geen nadelige effecten van nanosilica op de voortplanting en zwangerschap. Deze resultaten hebben betrekking op 1 type nanosilica. Een andere bekende vorm van nanosilica is nog niet onderzocht op mogelijke effecten op de voortplanting. Lees meer

banner

Kritiek ngo’s op EU Europese Unie (Europese Unie) impact assessment over ‘nanoregister’

De ngo’s uiten scherpe kritiek op de impact assessment van de Europese Commissie over een nanoregister. Brussel zou te veel gericht zijn op de economische belangen van de industrie. De zorgen voor milieu en volksgezondheid, maar ook het recht op informatie van de burger, worden genegeerd, aldus de ngo’s. Lees meer

banner

Groeperen van nanomaterialen in stroomversnelling

Inmiddels zijn er zoveel verschillende nanomaterialen ontwikkeld dat het (te) veel tijd, geld en proefdieren zou kosten om elk nanomateriaal uitgebreid op mogelijke ongewenste effecten te testen. De zoektocht is daarom naar een efficiëntere aanpak die er op gericht is materialen slim in te delen in groepen en vervolgens de veiligheidsinformatie over het ene materiaal te gebruiken voor het andere in dezelfde groep. Lees meer