Inhoudsopgave:

Redactioneel
Arbo
Medische toepassingen
Consument en voeding
Milieu
Regelgeving
Gezondheid

banner

Nanodeeltjes zullen niet vaak in vrije vorm voorkomen op de werkplek of in de leefomgeving. Ze klonteren veelal samen of hechten zich aan andere deeltjes in lucht, water of bodem, of ze zitten vast in de productmatrix. De mens of andere organismen worden dus meestal niet blootgesteld aan de vrije, geproduceerde nanodeeltjes. Toch is het belangrijk om de gevaarseigenschappen van die deeltjes te onderkennen. Ze kunnen vroeg of laat in de leefomgeving, of in mens en organismen, alsnog vrijkomen en ‘hun’ mogelijk schadelijke effecten veroorzaken. Het testen van de vrije nanodeeltjes is ook nodig, omdat er behoefte is aan een eenduidige maat om nanodeeltjes te classificeren en te prioriteren voor nader onderzoek. Wetenschappers zetten hierin onlangs belangrijke stappen richting een geharmoniseerd protocol voor het maken van testdispersies van nanomaterialen. Het testen van vrije nanodeeltjes mag dan noodzakelijk zijn, het blijft nog wel vaak een technische uitdaging.


banner

Veilig werken met nanomaterialen: beheersmaatregelen voor werken met gevaarlijke stoffen lijken (voorlopig) voldoende

Maatregelen voor het beperken van de werknemerblootstelling aan ‘conventionele’ gevaarlijke stoffen bieden vooralsnog voldoende bescherming tegen nanomaterialen. Zo luidt de conclusie van twee recent verschenen publicaties. Lees meer

banner


Toename van gebruik nanotechnologie in medische hulpmiddelen

Het RIVM inventariseerde de huidige toepassingen van nanotechnologie in medische hulpmiddelen. De technologie wordt niet alleen steeds vaker gebruikt, maar ook in uiteenlopende toepassingen. De vraag is wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheidsbeoordeling van medische hulpmiddelen. Lees meer

Nieuwe wetgeving voor nieuwe voedingsmiddelen

Sinds eind 2015 geldt de nieuwe Europese verordening voor de toelating van nieuwe voedingsmiddelen. Ook voedingsmiddelen die bestaan uit technisch vervaardigd nanomateriaal vallen nu onder nieuwe voedingsmiddelen. Bedrijven moeten met ingang van 1 januari 2018 voldoen aan deze wetgeving. Lees meer

Risico’s van nanomaterialen in consumentenproducten

Een omvangrijk Deens onderzoeksprogramma schetste het gebruik van nanomaterialen in consumentenproducten op de Deense markt. De onderzoekers signaleren een leemte op het terrein van geschikte risicobeoordelingsmodellen. ‘ConsExpo nano’ voorziet in deze behoefte. Lees meer

NanoCosmetics tool

Het RIVM beschreef de randvoorwaarden voor een computermodel om de mogelijke risico’s van nanomaterialen in cosmetica te kunnen schatten. Met behulp van de ‘NanoCosmetics tool’ moet duidelijk worden of er beperkende maatregelen nodig zijn. Lees meer

banner

Milieueffecten van nanodeeltjes

Amerikaanse wetenschappers verzamelden toxiciteitsgegevens om daarmee voor acht nanodeeltjes concentratieniveaus af te leiden die het milieu voldoende moeten beschermen. Hoe veilig zijn deze waarden? Lees meer

Is ecologische risicobeoordeling een goede basis voor beleidsbeslissingen?

Deens onderzoek wijst op de tekortkomingen van de risicobeoordeling voor stoffen en nanomaterialen. De uitkomsten zijn niet geschikt om risicomanagement beslissingen te nemen, zo stellen de auteurs. De wereld draait om meer dan een getal, zo dringt ook in ‘risico-land’ door. Lees meer

banner


Oppervlakte bruikbare parameter voor maken onderscheid niet-nanomaterialen en nanomaterialen

Voor industrie en andere stakeholders is het van belang om snel vast te kunnen stellen dat een materiaal geen nanomateriaal is. Dit bespaart tijd, geld en proefdieren. Het VSSA-concept, gebaseerd op de parameter oppervlakte, lijkt het verschil te kunnen maken. Lees meer

banner


Emissie van nanodeeltjes uit laserprinters en mogelijke gezondheidseffecten

Nanodeeltjes in toners en papier komen vrij tijdens het afdrukken met een laserprinter. De deeltjes kunnen vervolgens schade toebrengen aan longcellen. Amerikaans onderzoek presenteert nieuwe resultaten. Lees meer

Alternatieve methoden voor meten longtoxiciteit van nanodeeltjes

Onderzoekers gebruiken longmodellen om de toxiciteit van stoffen en nanomaterialen in lucht te bepalen. Met diverse aanpassingen, waaronder de inzet van 3D-technieken, zijn belangrijke stappen gezet om de werking van de longen van mensen in het laboratorium beter na te bootsen. Lees meer

Zorgen om gezondheidsrisico’s door blootstelling aan koolstofnanobuisjes terecht?

Recent was er veel ophef in de media over de gezondheidsrisico’s van koolstofnanobuisjes (CNTs). Een nadere analyse van de gepubliceerde onderzoeksresultaten laat zien dat een kritische én deskundige blik noodzakelijk is. Lees meer

Geharmoniseerde protocollen voor dispersies van nanomaterialen

Om slecht oplosbare nanomaterialen te kunnen testen op toxiciteit is een zogenaamde dispersie van het materiaal nodig. Harmonisatie van protocollen voor het maken van zulke dispersies vergroot niet alleen de betrouwbaarheid van de testresultaten, maar ook de onderlinge vergelijkbaarheid van testen. Lees meer