Deze signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie) kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie -nano) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.

ALGEMEEN

Europese samenwerking voor verbetering risk governance van nanomaterialen

Nieuwe e-learning tool biedt basisinformatie over nanomaterialen binnen REACH

Tussentijdse evaluatie EUON: goed op weg, succes niet vanzelfsprekend

ARBO

Meten van stofvorming van nanovezels

“NanoToolSelector” ondersteunt bij risicobeoordeling en –beheersing van nanomaterialen op de werkvloer

CONSUMENT EN VOEDING

Veel discussie in Europa over titaniumdioxide in voeding (E171)

GEZONDHEID

Blootstelling aan metallische nanodeeltjes verhoogt gevoeligheid voor longinfectie

MILIEU

Nanohybrides: een nieuwe generatie van complexe, multifunctionele nanomaterialen