Deze signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie) kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie -nano) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.

ALGEMEEN

Kunnen we advanced materials veilig toepassen?

Wat is een nanomateriaal? Meten is weten

GEZONDHEID

Inkorten maakt nanovezels veiliger, maar kunnen ze dan nog gebruikt worden in producten?

Titaniumdioxide mogelijk kankerverwekkend

CONSUMENT EN VOEDING

Wat zijn de effecten van titaniumdioxide in voeding (E171)?

Hoe schadelijk is (nano)silica in voedingsmiddelen?

Nanomaterialen in cosmetica: welke zijn veilig?

MILIEU

Nanodeeltjes reinigen de lucht

MEDISCHE TOEPASSINGEN

Eén nano-vaccin tegen alle griepvirussen?