Het doel van dit registratieprotocol is komen tot een eenduidige uitvoering van de surveillance van infectieziekten binnen de verpleeghuizen die deelnemen aan de prevalentiemeting van SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.