Deze notitie geeft een overzicht van de voortgang en resultaten van het Strategisch Onderzoek RIVM over het jaar 2012. Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld om de Eigenaar (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en de Commissie van Toezicht van het RIVM van de benodigde informatie te voorzien. In de tweede plaats kan de notitie worden gebruikt om geïnteresseerden binnen en buiten het RIVM te informeren. De notitie bevat een korte beschrijving van de voortgang per project. In de bijlagen zijn de literatuurreferenties opgenomen, de geleverde producten en de wetenschappelijke impact per speerpunt.