Hieronder zijn twee updates opgenomen van het nieuwsbericht
"Bosbrand bij Tsjernobyl: stralingsdosis voor Nederland onmeetbaar klein" van 7 april.
Op 4 mei is een laatste nieuwsbericht over deze branden gepubliceerd:
"Zeer kleine hoeveelheid cesium-137 in de lucht boven West-Europa".

Update 15 april

Bosbrand bij Tsjernobyl: stralingsdosis voor Nederland onmeetbaar klein

 

UPDATE 15 april 2020

Sinds 4 april woeden er branden in de “exclusion zone” rond Tsjernobyl. Door deze branden kan radioactief materiaal vrijkomen en via de lucht verspreid worden. Het RIVM volgt de situatie en heeft met actuele informatie de situatie opnieuw ingeschat.

De bosbranden hebben al tienduizenden hectare in de as gelegd. Op 14 april hebben de Oekraïense autoriteiten gemeld dat de brand onder controle is. Het open vuur is mede door regen gedoofd. Wel woedt er nog een brand onder de grond (veenbrand) en daarmee bestaat er een risico dat de vlammen opnieuw opleven.

De rookwolk met radioactieve deeltjes heeft zich over een groot deel van Europa verspreid. Door de enorme verdunning van de radioactiviteit in de wolk, is de hoeveelheid radioactief cesium-137 in de lucht in Nederland zo laag, dat  het RIVM het radioactief materiaal afkomstig van de brand tot op heden niet kan aantonen, zelfs niet met de meest gevoelige meetmethoden.

Het RIVM heeft berekend dat als de brand aankomende dagen door blijft gaan, het cesium-137 afkomstig van de brand mogelijk wel meetbaar is met de meest gevoelige meetapparatuur.
Dat zal dan echter nog altijd zo weinig cesium-137 zijn dat de verhoging ver onder een procent van de natuurlijke achtergrondstraling in ons land ligt.

In de figuur is de verspreiding van de rookwolk boven Europa van afgelopen week te zien. De concentratie radioactief materiaal is zo laag dat zelfs de meest gevoelige meetapparatuur het niet kan aantonen.

afbeelding 15 april

Update 22 april

Update 22 april

UPDATE 22 april 2020

Vanaf 7 april 2020 publiceert het RIVM updates over de branden bij Tsjernobyl. Dit is het derde bericht in deze reeks; de situatie voor Nederland is nog steeds onveranderd.

Het RIVM blijft de ontwikkelingen rond de branden bij Tsjernobyl volgen. We schatten de hoeveelheid radioactiviteit die vrij komt, berekenen waar de rookwolk met radioactieve stoffen naar toe gaat en doen metingen aan het luchtstof in Nederland. Ook houden we contact met anderen landen over hun metingen en bevindingen.

De meetresultaten van het RIVM en andere Europese instituten, inclusief die uit Oekraïne, komen overeen met de modelberekeningen van het RIVM. Ook meetresultaten van een tweetal meetposten in Rusland ten noordoosten van Tsjernobyl zijn in overeenstemming met de modellering van het RIVM. Deze meetwaarden, die zijn toe te schrijven aan de brand, zijn verhoogd maar nog steeds zeer laag.

In de figuur is de verspreiding van de rookwolk boven Europa te zien, links de situatie op 8 april, en rechts de situatie op 19 april 2020. Het  RIVM gebruikt de meest gevoelige meetmethoden en kan het radioactief materiaal afkomstig van de brand tot op heden niet detecteren.

afbeelding 22 april