Bij stralingsincidenten en kernongevallen kan radioactief materiaal en straling vrijkomen. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn een brand in een stralingslaboratorium, een ongeval tijdens transport van radioactief materiaal of een ongeval in een kernenergiecentrale. Stralingsincidenten komen gelukkig zeer zelden voor, maar ze kunnen grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ongevallen in Tsjernobyl en Fukushima.

Inhoud

Een gedegen voorbereiding op stralingsincidenten en kernongevallen is dan ook belangrijk. De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM speelt een belangrijke rol in die voorbereiding. In ongevalssituaties voert het RIVM samen met andere instituten metingen uit en maakt het verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en risicoanalyses. Op basis van die informatie kan de overheid passende maatregelen nemen om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het incident.

Contact

Contact

  • Een aanvraag voor ondersteuning of advies bij stralingsincidenten voor Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterbedrijven verloopt via de ANVS. Het RIVM kan via de ANVS betrokken worden voor het uitvoeren van metingen, verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en/of risicoanalyses. Contactgegevens (ANVS)
  • Voor regulier contact kunt u een e-mail sturen naar rgen@rivm.nl.