In een aantal West-Europese landen is in de afgelopen tijd een zeer kleine hoeveelheid cesium-137 in de lucht aangetroffen, zo ook in Nederland, in de periode 16-23 april. De hoeveelheid was nog net aantoonbaar met de gevoeligste meetapparatuur die beschikbaar is.

Oorzaak

Modelberekeningen wijzen uit dat het goed mogelijk is dat de bosbranden bij Tsjernobyl een bijdrage geleverd hebben aan deze licht verhoogde waarde. Hoe de lucht van de bosbranden zich heeft verspreid is zichtbaar gemaakt in dit filmpje:

 

Verspreiding 4 april tot 2 mei berekend met NPK Puff

Het lang aanhoudende droge weer in West-Europa in april 2020 heeft ervoor gezorgd dat er vanuit heel Europa veel stof in de lucht is gekomen. Een deel van dat stof bevat ook nog sporen van cesium-137, dat zal ook een bijdrage hebben geleverd .

Gezondheid

De hoeveelheid cesium-137 dat in de lucht is aangetroffen is zeer klein. Er is altijd al natuurlijke radioactiviteit in luchtstof aanwezig en de zeer kleine hoeveelheid cesium-137 draagt daar nauwelijks wat aan bij. De dosis die wij in Nederland ontvangen door de luchtstof is bovendien zeer veel kleiner dan de dosis die we ontvangen uit de natuur, onze bouwmaterialen en ons eten. Voor meer daarover zie https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/straling-van-natuurlijke-oorsprong/natuurlijke-straling-in-cijfers. Er is dus geen sprake van een verhoogd gezondheidsrisico.

Laatste update

Het RIVM heeft de ontwikkelingen rondom de branden bij Tsjernobyl in de vorige weken nauwlettend gevolgd. Hiervoor hebben we de media gevolgd, de verspreiding van de stofdeeltjes gemodelleerd (zie filmpje) en contact onderhouden met Europese partners over de situatie. De branden zijn nu zo goed als uit. De metingen die RIVM uitvoert gaan gewoon door, die maken deel uit van het standaard wekelijkse meetprogramma.
Tenzij er nieuwe ontwikkelingen komen, is dit de laatste update over de branden in Tsjernobyl.

Op de foto staat de High Volume Sampler van het RIVM in Bilthoven, voor monstername van luchtstof.