20 juni 2019: RIVM Rapport luchtkwaliteit rond stortplaats Sint Maarten

Begin 2019 heeft het RIVM twee weken lang de luchtkwaliteit gemeten rond de stortplaats van Philipsburg, Sint Maarten. De rapportage is nu beschikbaar. Er zijn niet of nauwelijks schadelijke stoffen gemeten. In de meetperiode waren er geen uitslaande branden op de vuilstort. Het RIVM kan dus niet beoordelen wat de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn van stoffen die vrijkomen bij uitslaande branden op de stortplaats. Om dat wel te kunnen doen, is het noodzakelijk om tijdens een brand te meten. Deze taak zou de lokale brandweer kunnen uitvoeren. Het RIVM kan de brandweer op verzoek ondersteunen met apparatuur en kennis.

naar het rapport

7 februari 2019

Het RIVM team heeft de afgelopen twee weken op Sint Maarten diverse meetinstallaties geplaatst rondom de vuilstort in Philipsburg en op verschillende locaties op het eiland. Verder heeft het team gesproken met verschillende mensen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur (VROMI), het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid (VSA), de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) van Sint Maarten en de brandweer. Het team heeft gesproken met een in een uitzending van het radio- en tv televisie (televisie) station van het ministerie van Algemene Zaken de opdracht en metingen toegelicht. Dit interview komt op het YouTube kanaal van het ministerie.

De stortplaats smeult voortdurend, maar er zijn geen oplaaiende branden geweest tijdens de aanwezigheid van het RIVM. Het RIVM heeft metingen gedaan met apparaten die continu lucht ‘aanzuigen’. Daarmee is het mogelijk te kijken wat voor (fijn)stof er in de lucht zit. Bijvoorbeeld polycyclische aromatische koolwaterstoffen en vluchtige organische stoffen. Daarnaast heeft het RIVM veegmonsters genomen. Een veegmonster bevat stof dat in de omgeving terecht is gekomen.

Het RIVM team vliegt op 8 februari weer terug naar Nederland. Ook de monsters worden in etappes naar Nederland vervoerd. Daar worden ze de komende weken geanalyseerd in laboratoria van TNO, RIKILT en het RIVM. Daarna gaat het RIVM met de analyseresultaten aan de slag om een inschatting te maken van potentiele gezondheidsrisico’s. Dit proces neemt enkele weken in beslag. Daarna wordt de rapportage opgesteld. De rapportage wordt in mei/juni verwacht.


18 december 2018: Kamerbrief bij eerste voortgangsrapportage Wereldbank en wederopbouw Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)) stuurt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage Wereldbank en wederopbouw Sint Maarten. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief


1 december 2018: Interim Report April – November 2018: Sint Maarten - Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund

Dit Wereldbankrapport beschrijft de belangrijkste activiteiten en voortgang van implementatie van het Sint Maarten Trust Fund tot eind November 2018

Report (English)