Op 31 mei is het World No Tobacco Day. Op deze dag vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization )) aandacht voor de gevaren van tabaksgebruik voor mens en milieu.

Nog steeds sterven er jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen wereldwijd aan de gevolgen van roken. Daarnaast is tabaksgebruik slecht voor het milieu. Bij het verbouwen van tabaksplanten en het verwerken van tabak komen er schadelijke stoffen in het milieu terecht en worden bomen gekapt. Ook komen er jaarlijks miljarden sigarettenfilters in de Nederlandse natuur terecht. Deze filters bestaan uit slecht afbreekbare plastics waardoor er nog jarenlang microplastics in het milieu achterblijven. Schadelijke stoffen zoals nicotine en teer die tijdens het roken in de filter ophopen, komen ook in de bodem en het water terecht. Ondanks dat er al zo’n 60 jaar onderzoek wordt gedaan naar sigarettenfilters, is er nog geen overtuigend bewijs dat ze de schadelijke effecten van roken verminderen.

Het RIVM wees al eerder op de misleidende gevolgen van ventilatiegaatjes in sigarettenfilters: Wat zijn sjoemelsigaretten?