kernboodschap

Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw huid zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole nadat u in het groen bent geweest, is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek u toch te pakken, dan kunt u hem eenvoudig zelf verwijderen.

Belangrijkste boodschap is dat men altijd op teken moet controleren als men in het groen is geweest. Dit omdat teken in Nederland overal kunnen voorkomen, dus ook op plekken die doorgaans niet met 'de natuur' worden geassocieerd zoals plantsoenen, parken en de eigen tuin. De laatste jaren komt er meer aandacht voor teken. Niet verwonderlijk, want hoewel een tekenbeet meestal onschuldig is, kàn een teek de ziekte van Lyme overbrengen wanneer deze lang vastgebeten in de huid zit. Om aandacht te vragen voor teken en de ziekte van Lyme, start op 3 april de landelijke Week van de Teek.

Het materiaal is zorgvuldig samengesteld op grond van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, de wensen van beoogde gebruikers en de behoeften onder het publiek. De basis van de informatie in deze infromatiematerialen is een lijst met vragen en antwoorden. Deze is samengesteld met medewerking van een multidisciplinaire werkgroep.

Uitgangspunten

Deze middelen zijn gericht op alle intermediairs en (communicatie)professionals die werken aan publiekscommunicatie over teken en de ziekte van Lyme: gezondheidsvoorlichters, huisartsen, apotheken, drogisterijen, ziekenhuizen, natuur en recreatieve organisaties, etc. Primair zijn deze informatiematerialen bedoeld voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-professionals zoals verpleegkundigen, (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-)artsen, communicatiemedewerkers, etc. Bij de implementatie is het zinvol om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande samenwerkingsrelaties binnen de achterban of regio.

Kernboodschap

Veel mensen weten wel iets over tekenbeten en de ziekte van Lyme. Het is echter veel minder bekend met welke maatregelen de ziekte te voorkomen is. In de publiekscommunicatie is dan ook gekozen voor een kernboodschap die aandacht besteedt aan het handelingsperspectief.

De kernboodschap is: 'Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw huid zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole nadat u in het groen bent geweest, is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek u toch te pakken, dan kunt u hem eenvoudig zelf verwijderen.'

De basis van de informatie in de is een lijst met vragen en antwoorden. Naast de lijst met vragen en antwoorden zijn er onder andere een folder, een persbericht en een poster. Een deel van het materiaal is al opgemaakt; u hoeft slechts de adresgegevens en het logo van de eigen organisatie toe te voegen. Met het andere materiaal (platte teksten, illustraties) kunt u eenvoudig zelf een eindproduct samenstellen. Op deze manier maakt u een communicatiepakket naar uw eigen wensen.
GGD'en die geen gebruik willen maken van de opgemaakte middelen, kunnen de losse teksten en beeldmaterialen in een eigen vormgeving en huisstijl gieten. Echter, het gebruik van de aangeboden formats bevordert de consistentie en herkenbaarheid van de publiekscommunicatie over teken en de ziekte van Lyme.

Voorwaarden voor gebruik

Alle producten zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Eén van de onderstaande disclaimers moet echter wel vermeld worden. De lange disclaimer heeft de voorkeur. Bovendien moeten de producten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met toolkits@rivm.nl.

Voor het gebruik van enkele afbeeldingen in de beeldbank is bronvermelding gewenst.  Dit staat vermeld onder de afbeeldingen.

Disclaimer

Het RIVM besteedt uiterste zorg aan  actuele en correcte publieksinformatie.
Deze publicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

[Logo RIVM toevoegen]

Tips en suggesties

De communicatie over teken en de ziekte van Lyme geeft het beste resultaat als u verbindende elementen opneemt in de verschillende uitingen. Op die manier zorgen ze er niet alleen voor dat u verschillende doelgroepen bereikt, er ontstaat ook herkenning en samenhang: 1+1= 3. De verbindende elementen in deze campagne zijn:

 •     De slogan: Een teek? Pak 'm beet.
 •     Het logo: teek uit de beeldbank
 •     De kernboodschap: Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw huid zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole nadat u in het groen bent geweest, is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek u toch te pakken, dan kunt u hem eenvoudig zelf verwijderen.
 •     Het beeldmateriaal

Reacties zijn welkom!


Het Centrum Infectieziektebestrijding stelt reacties op zeer op prijs. Ook aanvullingen zijn welkom. We willen bijvoorbeeld graag materiaal dat in de regio's ontwikkeld wordt, landelijk aanbieden. U kunt reageren via toolkits@rivm.nl

Meer informatie

 1. Richtlijn Lyme-borreliose van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, juli 2012, www.diliguide.nl/document/1314
 2. Richtlijn Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI): www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectiezie…
 3. Informatie Standaard Infectieziekten (ISI) Lyme: www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectiezi…
 4. Informatie Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten over teken en de ziekte van Lyme: www.lymevereniging.nl
 5. Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA): www.kiza.nl/kiza
 6. Actuele voorspelling van activiteiten van teken in Nederland; registreren tekenbeet en deelname wetenschappelijk onderzoek www.tekenradar.nl
 7. De Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren: www.stigas.nl