Algemeen

Tbc-online is een web-based applicatie voor het opzoeken van epidemiologische gegevens van tuberculose in Nederland sinds 1993, gebaseerd op gegevens uit het Nederlands Tuberculose Register ( NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)).

In de applicatie zijn kerngegevens over tuberculosepatiënten en meldingen van latente-tuberculose infecties te vinden. Via de buttons ‘tuberculose’ en ‘latente tuberculose infectie’ ( LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie)) is er de mogelijkheid zelf tabellen en figuren te maken en deze te downloaden.

De site wordt gehost door KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds.

Professionals

Specifiek gericht op professionals werkend in de Nederlandse tuberculosebestrijding is onder het kopje 'landen informatie' per land informatie beschikbaar met betrekking tot het BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin) vaccinatiebeleid voor kinderen, de reizigersadvisering en de binnenkomst- en vervolgscreening van immigranten. Deze gegevens en adviezen zijn ook in het document Landenlijst 2014 terug te vinden.

Onder het kopje ‘epidemiologie’ is óf een kaart van Nederland te vinden met gegevens over het voorkomen van tuberculose in de provincies en de vier grote steden van Nederland (t/m 2012) óf een kaart van Europa met gegevens over het voorkomen van ( MDR Multi Drug Resistant (Multi Drug Resistant)) tuberculose in de verschillende Europese landen (t/m 2011).