Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tbctuberculose-bestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en het KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland.

Melding van tuberculose

Tuberculose is volgens de Wet publieke gezondheid een meldingplichtige ziekte uit groep B1. In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gevallen van tuberculose binnen één werkdag door de arts die de diagnose heeft gesteld en/of door het hoofd van het laboratorium moeten worden gemeld aan de afdeling tbctuberculose-bestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst in hun regio. Het gaat om alle vormen van tuberculose, dus zowel pulmonale als extrapulmonale tuberculose.

De arts die de diagnose stelt (of een proefbehandeling begint), meldt dit bij de arts of verpleegkundige van de GGD afdeling tbc-bestrijding. Daarna wordt de patiënt gemeld in Osirisinformation system-NTRNetherlands Tuberculosis Register.

OSIRISinformation system-NTR

De melding gebeurt elektronisch via Osiris, het ‘Online Systeem voor Infectieziekten Registratie binnen ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance’ (Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor tuberculose is er een aparte applicatie: Osiris-NTR. In Osiris-NTR worden gegevens op een veilige en overzichtelijke manier gerapporteerd aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding). Naar Naar Osiris-NTR

NTR-onderzoeksaanvraag

Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) gebruikt de gemelde gegevens om de epidemiologische situatie over het voorkomen van tuberculose in Nederland in verschillende rapportages inzichtelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk informatie uit het Nederlands Tuberculose Register op te vragen en te gebruiken voor een presentatie of een onderzoek. Naar NTR onderzoeksaanvraag

Tbctuberculose-online

Tbc-online is een web-based applicatie voor het opzoeken van epidemiologische gegevens van tuberculose in Nederland sinds 1993, gebaseerd op gegevens uit het Nederlands Tuberculose Register (NTR). De site wordt gehost door KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds. Naar tbc-online