Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt, analyseert en rapporteert gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en het KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation-Tuberculosefonds.

Meldplicht van tuberculose

Tuberculose is volgens de Wet publieke gezondheid een meldingsplichtige ziekte uit groep B1. Dat betekent dat een patiënt met tuberculose binnen één werkdag aan de afdeling tuberculosebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst moeten worden gemeld. Dit kan alleen gedaan worden door de arts die de diagnose heeft gesteld en/of door het hoofd van het laboratorium. Het gaat om alle vormen van tuberculose, dus zowel pulmonale als extra-pulmonale tuberculose. Daarna wordt de patiënt in  Osiris-NTRNetherlands Tuberculosis Register gemeld.

OSIRISinformation system-NTR

De melding komt digitaal in Osiris, het ‘Online Systeem voor Infectieziekten Registratie binnen ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance’ (Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor tuberculose is een aparte applicatie: Osiris-NTR (Nederlands Tuberculose Register). In Osiris-NTR worden gegevens op een veilige manier gerapporteerd aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIbCentre for Infectious Disease Control) van het RIVM. 
Naar Osiris-NTR

NTR-onderzoeksaanvraag

Het CIb gebruikt de gemelde gegevens om de epidemiologische situatie van tuberculose in Nederland in verschillende rapportages inzichtelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk informatie uit het Nederlands Tuberculose Register op te vragen en te gebruiken voor een presentatie of een onderzoek.
Naar NTR-onderzoeksaanvraag

Tbctuberculose-online

Tbc-online is een web-based applicatie voor het opzoeken van epidemiologische gegevens van tuberculose in Nederland sinds 1993. Dit is gebaseerd op gegevens uit het Nederlands Tuberculose Register (NTR). De site wordt gehost door KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds.
Naar tbc-online

Atlas Infectieziekten

De atlas infectieziekten toont het vóórkomen van infectieziekten in Nederland op kaarten. De kaarten worden gemaakt door het RIVM op basis van gegevens van meldingsplichtige ziekten.
Naar Atlas Infectieziekten