De BERT Booster tegen pertussis (kinkhoest) (Booster tegen pertussis (kinkhoest)) studie doet onderzoek naar langdurige bescherming tegen kinkhoest door het geven van een herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest.

Waarom dit onderzoek?

In de BERT Booster tegen pertussis (kinkhoest) (Booster tegen pertussis (kinkhoest)) studie onderzoeken we hoe cellen in bloed reageren op een herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest. Ook kijken we of deze reactie afhankelijk is van leeftijd, het aantal vaccins dat iemand heeft gehad tijdens zijn jeugd en het type vaccin waarmee iemand in zijn jeugd is gevaccineerd. We onderzoeken het bloed van mensen van verschillende leeftijden. In het bloed meten we de hoeveelheid afweerstoffen die iemand aanmaakt tegen kinkhoest. Ook onderzoeken we op verschillende manieren de reactie van de geheugencellen in het bloed. Met deze resultaten kunnen we in de toekomst betere vaccins maken en daarmee de bescherming tegen kinkhoest optimaliseren.

Deelneemers

Voor dit onderzoek zijn 366 deelnemers uit 3 verschillende landen nodig. In Nederland zullen naar verwachting 122 deelnemers meedoen. De 4 leeftijdsgroepen die wij willen onderzoeken zijn:

  • Kinderen tussen de 7 en 10 jaar;
  • Kinderen tussen de 11 en 15 jaar;
  • Volwassenen tussen de 20 en 34 jaar;
  • Ouderen tussen de 60-70 jaar;

Welke vaccins worden er gebruikt?

De deelnemers zullen worden gevaccineerd met het vaccin Boostrix-polio. Dit is een goedgekeurd vaccin tegen Tetanus, Difterie, Kinkhoest en Polio. Boostrix-polio is een geregistreerd vaccin dat in meerdere landen gebruikt wordt. In Nederland wordt dit vaccin sinds 2017 gebruikt voor de 4-jarigen vaccinatie.

Ik wil hier meer over weten, wat moet ik doen?

Als u belangstelling heeft voor dit onderzoek of graag verdere informatie hierover wil ontvangen, kunt mailen naar bertstudie@spaarnegasthuis.nl  Wij sturen u dan een email met de uitgebreide informatie en de uitnodigingsfolder.

Financiering en goedkeuring van het onderzoek

Het onderzoek is onderdeel van het PERISCOPE-project. Aan het PERISCOPE-project doen 20 Europese gerenommeerde kennisinstellingen en 2 bedrijven mee. In Nederland zijn het Radboud Medisch Centrum, het Leids Universitair Medisch Centrum ( LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het project betrokken. Het RIVM werkt samen met het Spaarne Gasthuis om een deel van het onderzoek uit te voeren.


De BERT studie is goedgekeurd door de Medisch ethische toetsing commissie MEC-U Medical Research Ethics Committees United (Medical Research Ethics Committees United).