Voor kinkhoest lopen vaccinstudies waarmee het RIVM onderzoekt hoe goed op langere termijn de bescherming is van een extra vaccinatie op latere leeftijd. Daarnaast onderzoekt het RIVM de mogelijkheden van indirecte bescherming van kinderen in hun eerste levensjaar, mogelijke verbetering van het vaccinatieschema, oorzaken van vaccinfalen en bijwerkingen van het vaccin. 

Geheugenimmuniteit na vaccinatie tegen kinkhoest - film