De Men4age-studie is een medisch-wetenschappelijke vaccinstudie. We onderzoeken  hoe goed de meningokokkenvaccinatie (MenACWY) volwassenen van 65 jaar en ouder beschermt tegen de meningokokkenbacterie.

Waarom dit onderzoek?

De meningokokkenbacterie is een bacterie die bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Van 2015 tot 2018 was er een stijging van het aantal mensen met meningokokkenziekte type W. Daarom krijgen peuters en tieners een vaccinatie die beschermt tegen de typen A, C, W en Y.

Ook volwassenen kunnen ziek worden van de meningokokkenziekte en er zelfs aan overlijden. Vooral bij mensen van 65 jaar en ouder zien we een hoog sterftegetal. Het afweersysteem verandert als iemand ouder wordt. We weten niet hoe lang de MenACWY-vaccinatie volwassenen van 65 jaar en ouder beschermt. We weten ook niet hoe goed deze bescherming is. Dat willen we met deze studie onderzoeken.

De wereldbevolking wordt steeds ouder, in 2060 wordt verwacht dat 30% van de bevolking 65 jaar of ouder is. Nu is dat ongeveer 18%. Omdat de bevolking steeds ouder wordt is het belangrijk het Nederlandse vaccinatieprogramma daarop aan te passen om een goede bescherming in de hele bevolking te houden. Met de resultaten van deze studie krijgt het RIVM inzicht in de mogelijkheden van vaccineren op oudere leeftijd.

Hoe gaat het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal vijf jaar. De helft van de deelnemers krijgt één vaccinatie, de andere helft krijgt twee vaccinaties. In deze vijf jaar zijn er vijf of zes afspraken op een priklocatie. Tijdens alle afspraken wordt bloed en speeksel afgenomen.

Bij de eerste afspraak krijgen alle deelnemers de meningokokken ACWY-vaccinatie. De tweede en derde afspraak zijn één maand en één jaar na de vaccinatie. Deelnemers die één vaccinatie krijgen, komen twee jaar na de vaccinatie opnieuw naar de priklocatie.

Deelnemers die twee vaccinaties krijgen, ontvangen de tweede meningokokken ACWY-vaccinatie tijdens de derde afspraak. Zij komen één maand en één jaar na de tweede vaccinatie weer naar de priklocatie. Vijf jaar na de eerste vaccinatie is de laatste afspraak.

Welk vaccin gebruiken we?

De deelnemers krijgen het vaccin Nimenrix. Dit is een goedgekeurd en geregistreerd vaccin tegen de meningokokkenbacterie typen A, C, W of Y. Ook peuters en tieners in Nederland krijgen dit vaccin.    

Wie zijn de deelnemers?

Een groep volwassenen tussen 65 en 85 jaar krijgt een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen. Voor een goed inzicht hebben we in totaal 280 mannen en vrouwen nodig.

Meedoen of meer informatie?

In de folder leest u meer informatie. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek en wilt u zich online aanmelden? Meldt u dan aan via de volgende link: “Aanmeldformulier Men4age”. U krijgt dan een brief met uitgebreide informatie en een toestemmingsformulier. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Deelnemers kunnen op ieder moment stoppen met het onderzoek.

Goedkeuring van het onderzoek

Het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, onderdeel van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding, doet het onderzoek. Dit onderzoek is goedgekeurd door de de Medical research Ethics Committees United ( MEC-U Medical Research Ethics Committees United (Medical Research Ethics Committees United)).

Algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek vindt u in de folder of op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Vragen?

Heeft u vragen over de Men4Age-studie? Neem dan contact op met de onderzoekers van het RIVM via: men4age@rivm.nl