De meningokokken ACWY inhaalvaccinatie

In 2018 en 2019 ontvingen jongeren in de leeftijd 14 t/m 18 jaar een uitnodiging voor een inhaalvaccinatie  tegen meningokokkenziekte (de meningokokken ACWY vaccinatie). Dit werd gedaan om jongeren te beschermen tegen de toen steeds vaker voorkomende meningokokkenziekte veroorzaakt door de meningokokken W bacterie.  Om mensen goed te kunnen ondersteunen in hun behoefte aan informatie over de ziekte en de vaccinatie deden wij het PIOM-onderzoek (passende informatie over meningokokken). Met dit onderzoek onderzochten wij de beleving van en de informatiebehoeften over meningokokkenziekte en de meningokokkenvaccinatie bij verschillende groepen mensen in Nederland.

Opzet onderzoek

Het PIOM-onderzoek bestond uit interviews met jongeren die uitgenodigd werden voor vaccinatie tegen meningokokken-ACWY en hun ouders. Daarnaast werden ook interviews gehouden met zorgprofessionals waar jongeren en ouders terecht konden met vragen over de meningokokkenvaccinatie: huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. De interviews vonden plaats in het voorjaar van 2018 en werden opgevolgd door online vragenlijsten onder een grotere groep jongeren, ouders en zorgprofessionals in de zomer van 2018. 

Omdat ook mensen die zelf niet uitgenodigd worden voor een vaccinatie zorgen kunnen hebben over de ziekte of de vaccinatie, werden er ook drie online vragenlijsten verstuurd tussen 2017 en 2019 naar een grote groep volwassenen (18+). Hiermee konden we ook zien hoe de beleving van de ziekte en vaccinatie bij verschillende mensen veranderde over tijd. Tot slot hebben we krantenartikelen over meningokokkenziekte geanalyseerd om beter te begrijpen welke informatie mensen kregen over meningokokkenziekte en de vaccinatie.  

Resultaten

Met de resultaten van dit onderzoek begrepen we beter welke informatiebehoeftes mensen hadden over meningokokkenziekte en de vaccinatie en hoe mensen die ziekte en de vaccinatie beleefden. Zo vonden we dat zorgprofessionals vaak informatiebehoeften hadden over dezelfde onderwerpen als jongeren en hun ouders. En dat de vaccinatiebereidheid van jongeren sterk samenhangt met de vaccinatiebereidheid van hun ouder(s). Ook zagen we dat ouders en jongeren die niet wilden vaccineren tegen meningokokken vaak zorgen of twijfels hadden over de veiligheid en effectiviteit van vaccins in het algemeen. De resultaten van het PIOM-onderzoek zijn gerapporteerd in drie wetenschappelijke publicaties die ook onderdeel uitmaken van een proefschrift. 

Contact

piom.onderzoek@rivm.nl

Dit PIOM-onderzoek maakt deel uit van het project No Panic. Dit project is onderdeel van het speerpunt Risicocommunicatie uit het  Strategisch Pogramma RIVM