In mei 2021 zijn we van start gegaan met de Vaccinatiestudie Corona of kortweg: VASCO. In een periode van 5 jaar wordt er veel van de deelnemers gevraagd. Wat gebeurt er met alle vragenlijsten en periodieke bloeddruppels? Dat leggen we uit in onderstaande video.

Uitleg over VASCO

Video uitleg VASCO
Sprekers: Marjolein Kooijman (epidemioloog), Mirjam Knol (epidemioloog), Gerco den Hartog (wetenschappelijk medewerker), Anne Huiberts (promovendus)

VOICE-OVER: In mei 2021 zijn we van start gegaan met de Vaccinatiestudie Corona of kortweg: VASCO. VASCO is een omvangrijk onderzoek met ongeveer 45.000 deelnemers. In een periode van 5 jaar wordt er een aanzienlijke inspanning van u gevraagd. Wat er gebeurt met alle vragenlijsten en periodieke bloeddruppels leggen we u uit.

BEELDTEKST: Uitleg over VASCO.

BEELDTEKST: Wat kunnen we door uw bijdrage?

MARJOLEIN KOOIJMAN: We willen u hartelijk danken voor uw deelname aan VASCO. Het is belangrijk om de coronavaccins, die in het vaccinatieprogramma gegeven worden, te monitoren over de lange termijn, want er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen.
Zoals nu bekend is dat de effectiviteit een beetje afneemt. Er komen nieuwe varianten. En we zijn nu ook gestart met de boostervaccinatie. Door uw deelname aan VASCO kunnen we deze ontwikkelingen in VASCO monitoren en goed onderzoeken.

BEELDTEKST: Waarom zijn de vragenlijsten steeds hetzelfde?

MIRJAM KNOL: U vult elke maand dezelfde vragenlijst in. En dat is belangrijk, omdat we zo u kunnen volgen over de tijd. Bijvoorbeeld of u een infectie heeft opgelopen, maar ook hoeveel kans u heeft gehad om een infectie op te lopen. Bijvoorbeeld doordat u veel bezoek heeft gehad of veel contacten heeft gehad. Waarmee de kans op een corona-infectie hoger wordt.

BEELDTEKST: Waar worden de bloedmonsters op onderzocht en wat betekenen die uitkomsten?

GERCO DEN HARTOG: Ze komen binnen in pakketjes. U heeft ze thuis in pakketjes gestopt. Die maken we open. En daar halen we het buisje uit. U heeft bloed in het buisje gedaan. Dat bloed gaan we afdraaien. Zodat we de cellen kwijt zijn en alleen vloeistof aan de bovenkant overhouden. Dat noemen we het serum. Met dat serum gaan we dan onze analyses doen. Wij gaan in deze samples antistoffen meten. We kijken vooral naar antistoffen, die het virus herkennen. Deze antistoffen kunnen ontstaan zijn na een infectie of na een vaccinatie. In beide gevallen kunnen we die goed meten. Soms heeft u natuurlijk een virusinfectie gehad, een besmetting opgelopen, maar heeft u zelf helemaal niets gemerkt, heeft u zich niet laten testen. En ook dat kunnen we vaak zien, omdat u soms wel antistoffen heeft aangemaakt. U doet meerdere keren mee in deze studie. En omdat u meerdere keren meedoet kunnen we in de loop van de tijd ook zien of de hoeveelheid antistoffen afneemt. Daarnaast kunnen we het ook zien, als we eerder een sample van u bepaald hebben, dat na infectie de antistofhoeveelheid weer toeneemt. Ook zien we inmiddels in andere studies al dat na een boostervaccinatie wij een sterke toename van de hoeveelheid afweerstoffen zien. Waardoor u ook langer beschermd zult zijn.

BEELDTEKST: Hoe ziet de onderzoekspopulatie eruit?

ANNE HUIBERTS: Het zal nog even duren voordat we echte resultaten voor de vaccineffectiviteit hebben. Maar wat we al wel weten is dat we meer vrouwen hebben in onze studiepopulatie. En de gemiddelde leeftijd is 57 jaar. De jongste deelnemer is 18 jaar en de oudste deelnemer 85. En de deelnemers komen uit alle gemeenten van Nederland. Het grootste deel van de VASCO-deelnemers is gevaccineerd. Maar er doen ook ongevaccineerde mensen mee. Daardoor kunnen we goed het aantal infecties tussen de twee groepen vergelijken.

BEELDTEKST: Waarom duurt het even voordat er resultaten bekend zijn?

MIRJAM KNOL: Aan VASCO doen heel veel mensen mee. Maar toch is het maar een klein deel van de Nederlandse bevolking. En om goed de vaccineffectiviteit te kunnen schatten hebben we best wel wat infecties nodig. Dus het duurt even voordat we genoeg infecties hebben binnen de VASCO-deelnemers om goed te kunnen kijken naar de vaccineffectiviteit. Wat gebeurt er over twee, drie of misschien vijf jaar met de effectiviteit van de vaccins? Daarom volgen we mensen zo lang op in VASCO.

VOICE-OVER: Zoals u gezien heeft is uw bijdrage heel belangrijk. Blijf dus vooral meedoen met het invullen van vragenlijsten en het periodiek afnemen van enkele druppels bloed. Bent u benieuwd naar meer achtergronden over de onderzoekspopulatie?

BEELDTEKST: Meer informatie op rivm.nl/vasco/resultaten

Een productie van het RIVM copyright 2022 De zorg voor morgen begint vandaag

Voorlopige resultaten

Zoals ook in de video wordt uitgelegd duurt het even voordat het onderzoek resultaten oplevert. We volgen mensen immers voor een langere tijd. Heeft u een keer een vragenlijst gemist? Geen probleem, uw deelname blijft voor ons erg waardevol. Wilt u meer weten over hoe de de onderzoekspopulatie er uit ziet? Kijk dan op de Resultaten Pagina.