Corona-infecties bij VASCO-deelnemers’

De figuur geeft het aantal gemelde corona-infecties per week weer onder deelnemers aan VASCO, omgerekend naar het aantal infecties per 100.000 deelnemers. Deze grafiek wordt iedere twee weken geactualiseerd.

infecties

Sla de grafiek Aantal gemelde corona-infecties over en ga naar de datatabel

Aantal gemelde corona-infecties tot en met zondag 14 juli 2024

Coronavarianten bij VASCO-deelnemers

Het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 verandert steeds. Hierdoor kunnen nieuwe varianten ontstaan. De bescherming van COVID-19-vaccins tegen nieuwe varianten kan anders zijn dan tegen oude varianten. We willen weten of de COVID-19-vaccins even goed werken tegen de verschillende varianten. Daarom verzamelen we in VASCO informatie over de varianten waarmee deelnemers besmet raken. Sinds de zomer van 2023 kunnen VASCO-deelnemers hun positieve zelftest opsturen naar het RIVM. Uit deze zelftesten bepalen we de coronavirusvariant waarmee de deelnemer besmet is. 

Opkomst JN.1-variant

Op dit moment kunnen we bij ongeveer de helft van de opgestuurde zelftesten succesvol de virusvariant bepalen. In de figuren hieronder is te zien hoe vaak bepaalde varianten voorkwamen. In september en oktober van 2023 kwam de variant EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap).5 veel voor. In het najaar van 2023 is de JN.1-variant opgekomen. Deze was rond de jaarwisseling in bijna elke zelftest terug te vinden. Sinds maart 2024 is er een toename te zien van de KP.2 en KP.3 varianten (subvarianten van JN.1).  De verdeling van varianten in de VASCO-populatie is vergelijkbaar met die in de landelijke kiemsurveillance

Aantal infecties naar variant

Sla de grafiek Aantal infecties naar variant over en ga naar de datatabel

Figuur 1. Aantal infecties naar variant.
Deze aantallen zijn niet gelijk aan het aantal besmettingen in de hele VASCO-populatie, omdat niet iedereen een zelftest opstuurt. 

Resultaten van het onderzoek

In onderstaande korte animatie vertellen we u graag meer over de resultaten uit VASCO tot nu toe. Waar we mee bezig zijn en waarom VASCO een belangrijk instrument is om zicht te houden op het virus. 

Video Resultaten Vasco

Video Resultaten Vasco

In deze animatie van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, wordt uitgelegd wat de Vaccinatiestudie Corona inhoudt. Met deze studie, ook wel afgekort tot VASCO, onderzoekt het RIVM de effectiviteit van de verschillende coronavaccins onder de Nederlandse bevolking. In sobere animaties in blauwtinten wordt de uitleg over het onderzoek verbeeld. Een voice-over geeft nadere toelichting.

Beeldtitel:
Vaccinatiestudie Corona (VASCO)

VOICE-OVER: "Met de Vaccinatiestudie Corona onderzoekt het RIVM sinds mei 2021 de effectiviteit van de verschillende coronavaccins onder de Nederlandse bevolking. Door het samenbrengen van positieve testuitslagen, de onderzochte bloedmonsters en de informatie uit de vragenlijsten is VASCO een belangrijk instrument waarmee we zicht houden op het coronavirus.

Zo weten we ondertussen hoe goed iemand beschermd is tegen een corona-infectie na alleen de basisserie, na één of twee boosters en na een vernieuwd vaccin tegen de omikron-variant. De bescherming verschilt per variant en is voor de delta-variant hoger dan voor omikron."

Beeldtekst:
delta 80% bescherming
omikron 50% bescherming

VOICE-OVER: "We onderzoeken de bloedmonsters van VASCO-deelnemers op twee verschillende antistoffen. De S-antistoffen die worden aangemaakt door een vaccinatie of een infectie en de N-antistoffen die alleen worden aangemaakt na een infectie. De meeste mensen hebben inmiddels antistoffen door vaccinatie én infectie in hun bloed. Het blijkt dat de combinatie van vaccinatie en het doormaken van een infectie betere bescherming geeft tegen een nieuwe infectie, dan alleen vaccinatie."

Beeldtekst:
3 tot 6 keer beter beschermd

VOICE-OVER: "Sinds kort bepalen we ook de coronavariant in positieve zelftesten. Hiermee houden we zicht op de verschillende varianten die rondgaan in Nederland en hoe goed vaccinaties hier bescherming tegen bieden. Momenteel bekijken we de gegevens over vermoeidheidsklachten en kwaliteit van leven na een corona-infectie en het effect van vaccinatie hierop.

De inzichten over bescherming van de vaccins, de hoeveelheid antistoffen en de door deelnemers gemelde positieve testuitslagen zijn een belangrijke graadmeter. Ze kunnen aanleiding geven om te adviseren over een nieuwe vaccinatieronde of eventuele andere preventieve maatregelen.

We bedanken alle VASCO-deelnemers hartelijk voor hun deelname aan het onderzoek en hopen dat ze mee blijven doen."

Het logo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verschijnt.

Beeldtekst:
Meer weten?
Kijk op RIVM.nl/vasco