De Vaccinatiestudie Corona (VASCO) onderzoekt de langetermijneffectiviteit van de coronavaccins onder de Nederlandse bevolking. Hoe goed beschermen de verschillende soorten vaccins tegen het coronavirus en hoe lang houdt die bescherming stand? 

Sinds januari 2021 worden in Nederland mensen tegen het coronavirus gevaccineerd. Uiteindelijk wordt iedere Nederlander vanaf 18 jaar uitgenodigd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Wat onderzoekt VASCO?

Alle gebruikte  vaccins zijn eerder getest op grote groepen mensen en hieruit bleek dat de vaccins werken en veilig zijn. Tijdens onderzoeken waarin vaccins getest worden, zijn omstandigheden vaak net iets anders dan in de praktijk. Ook kan het zijn, dat de mensen die meedoen aan een testonderzoek anders zijn dan de mensen in de algemene bevolking. Zo kunnen er minder oudere mensen meedoen of mensen met onderliggende ziekte. Met VASCO gaan we na hoe goed de verschillende soorten vaccins tegen het coronavirus beschermen in de praktijk. En kijken we ook hoe lang ze bescherming bieden en/of ze bescherming bieden tegen nieuwe varianten van het coronavirus.

Deelnemers aan de Vaccinatiestudie Corona (VASCO) kunnen digitaal vragen beantwoorden

Bekijk de video Vier vragen over Vaccinatiestudie Corona (VASCO)

Wie kan meedoen?

Iedereen woonachtig in Nederland en die tussen de 18 en 85 jaar oud is, kan meedoen aan dit onderzoek. Het maakt niet uit of u al gevaccineerd bent, nog gevaccineerd moet worden, of dat u zich niet wilt laten vaccineren. Als u meedoet met het onderzoek, dan helpt u om meer te weten te komen over hoe goed de vaccins tegen het coronavirus werken en hoe lang de vaccins bescherming geven tegen het coronavirus.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek vragen wij u om regelmatig een vragenlijst in te vullen via een app op uw telefoon of via de website.  Ook vragen wij u om aan ons te melden als u gevaccineerd bent tegen COVID-19 of als u positief getest bent op het coronavirus. De vragenlijsten gaan onder andere over uw gezondheid, de coronamaatregelen, vaccinaties en eventuele corona-infecties.

Ook wordt bij de start van het onderzoek en een aantal keer tijdens het onderzoek gevraagd om via een vingerprik 10-20 druppels bloed bij uzelf af te nemen. Meer weten over deelname aan het onderzoek? Lees de informatie voor deelnemers.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt uw deelname ook op elk moment stopzetten.

Wilt u meer informatie over het meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Lees de brochure: Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Meer informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid

VASCO wordt uitgevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met het UMCUUniversitair Medisch Centrum Utrecht en Julius Clinical. Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Het RIVM heeft de onderzoeksvragen bepaalt, zal de data analyseren en de resultaten rapporten. Het UMCU heeft een adviserende rol hierbij. Julius Clinical doet de logistieke en praktische uitvoering van de studie. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de brieven en vingerprik pakketjes worden verstuurd en beantwoorden de vragen van deelnemers die binnen komen bij de helpdesk in afstemming met het RIVM. 

Wat wordt er met de gegevens en resultaten gedaan?

Het RIVM verwerkt de gegevens uit de vragenlijsten en de bloedtesten. De gegevens zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Het RIVM verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving. Hoe het RIVM met uw gegevens omgaat binnen dit onderzoek is te lezen in de VASCO privacyverklaring.

Daarnaast heeft het RIVM een algemene privacyverklaring. De resultaten van het onderzoek worden door het RIVM gebruikt om na te gaan hoe goed de verschillende soorten vaccins werken. Daarnaast worden de resultaten in wetenschappelijke publicatie(s) beschreven.