Sinds januari 2021 worden in Nederland mensen tegen het coronavirus gevaccineerd. De Vaccinatiestudie Corona (VASCO) onderzoekt de langetermijneffectiviteit van de coronavaccins onder de Nederlandse bevolking. Hoe goed beschermen de verschillende soorten vaccins tegen het coronavirus en hoe lang houdt die bescherming stand? Vanaf 15 december 2021 is de inschrijving voor nieuwe deelnemers gesloten.

Wat onderzoekt VASCO?

Alle gebruikte vaccins zijn eerder getest op grote groepen mensen en hieruit bleek dat de vaccins werken en veilig zijn. Tijdens onderzoeken waarin vaccins getest worden, zijn omstandigheden vaak net iets anders dan in de praktijk. Ook kan het zijn, dat de mensen die meedoen aan een testonderzoek anders zijn dan de mensen in de algemene bevolking. Zo kunnen er minder oudere mensen meedoen of mensen met onderliggende ziekte. Met VASCO gaan we na hoe goed de verschillende soorten vaccins tegen het coronavirus beschermen in de praktijk. En kijken we ook hoe lang ze bescherming bieden en/of ze bescherming bieden tegen nieuwe varianten van het coronavirus.

Deelnemers aan de Vaccinatiestudie Corona (VASCO) kunnen digitaal vragen beantwoorden

 

Bekijk de video Vier vragen over Vaccinatiestudie Corona (VASCO)

Hoe verloopt het onderzoek?

VASCO heeft een looptijd van vijf jaar. Tijdens het onderzoek vragen wij deelnemers om regelmatig een vragenlijst in te vullen via een app op hun telefoon of via de website. De vragenlijsten gaan onder andere over gezondheid, de coronamaatregelen, vaccinaties en eventuele corona-infecties.

Ook wordt deelnemers zowel bij de start als een aantal keer tijdens het onderzoek gevraagd om via een vingerprik 10-20 druppels bloed bij af te nemen. Meer weten over het onderzoek? Lees de informatie voor deelnemers.

Meer informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid

VASCO wordt uitgevoerd door het RIVM  in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Julius Clinical. Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Het RIVM heeft de onderzoeksvragen bepaald, zal de data analyseren en de resultaten rapporten. Het UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht) heeft een adviserende rol hierbij. Julius Clinical doet de logistieke en praktische uitvoering van de studie. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de brieven en vingerprik pakketjes worden verstuurd en beantwoorden de vragen van deelnemers die binnen komen bij de helpdesk in afstemming met het RIVM. 

Wat wordt er met de gegevens en resultaten gedaan?

Het RIVM verwerkt de gegevens uit de vragenlijsten en de bloedtesten. De gegevens zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Het RIVM verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving. Hoe het RIVM met uw gegevens omgaat binnen dit onderzoek is te lezen in de VASCO privacyverklaring(PDF).

Daarnaast heeft het RIVM een algemene privacyverklaring. De resultaten van het onderzoek worden door het RIVM gebruikt om na te gaan hoe goed de verschillende soorten vaccins werken. Daarnaast worden de resultaten in wetenschappelijke publicatie(s) beschreven.