Huidige situatie

Zitgedrag bij personen van 4 jaar en ouder in 2021

Bron: LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, RIVM, VeiligheidNL in samenwerking met CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2021.

° Voltooid opleidingsniveau:
- Lager onderwijs = basisonderwijs, vmbo, onderbouw van havo hoger algemeen vormend onderwijs (hoger algemeen vormend onderwijs)/vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), entreeopleiding en voormalige assistentenopleiding (mbo1);
- Middelbaar onderwijs = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo2), vakopleiding (mbo3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4);
- Hoger onderwijs = hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) en wo.

Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Gemiddelde dag in de week.

# In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde. 

Trends 2015-2021

Zitgedrag bij personen van 4 jaar en ouder

Bron: LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, RIVM, VeiligheidNL in samenwerking met CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2015, 2017, 2019, 2021.

Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Gemiddelde dag in de week.

# In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde.