Huidige situatie

Zitgedrag bij personen van 4 jaar en ouder in 2023

Bron: LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, RIVM, VeiligheidNL in samenwerking met  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2023.

Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Gemiddelde dag in de week.

Trends 2015-2023

Zitgedrag bij personen van 4 jaar en ouder

Bron: LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor, RIVM, VeiligheidNL in samenwerking met  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2015 - 2023.

Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Gemiddelde dag in de week.

# In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde.