Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM voert diagnostisch onderzoek uit voor Rickettsia.