Monte Carlo Risk Assessment ( MCRA Monte Carlo Risk Assessment (Monte Carlo Risk Assessment)) is een computerprogramma dat gebruikt wordt om de blootstelling aan chemische stoffen via het voedsel te berekenen. Het gaat hier voornamelijk om stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals lood, cadmium of acrylamide. Echter ook de inname van voedingsstoffen kan met MCRA worden berekend. MCRA is ontwikkeld door Biometris ( Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research)), voor het RIVM. Het model wordt continu doorontwikkeld om te voldoen aan de laatste inzichten over innameberekeningen, en voor verdere toepassingen. 

Innameberekeningen

Om te beoordelen of de hoeveelheid van chemische verontreinigingen, die we via het voedsel binnen kunnen krijgen, schadelijk kan zijn voor de gezondheid, zijn innameberekeningen nodig. Deze innameberekeningen kunnen met behulp van MCRA Monte Carlo Risk Assessment (Monte Carlo Risk Assessment) worden uitgevoerd. Vervolgens wordt gekeken of de geschatte inname van een stof niet te hoog is in vergelijking met veilig geachte hoeveelheden door middel van een risicobeoordeling

De inname kan berekend worden voor verschillende leeftijdsgroepen of bevolkingsgroepen. Ook kan worden berekend welk percentage van de bevolking een bepaalde blootstelling heeft, zoals het percentage van de bevolking dat een bepaalde gezondheidskundige grenswaarde overschrijdt. MCRA kan daarnaast aangeven welke voedingsmiddelen vooral bijdragen aan de blootstelling aan een stof. 

Gegevens

MCRA maakt gebruik van gegevens uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP) en concentraties van stoffen in voedingsmiddelen. MCRA berekent de inname op een probabilistische manier, waarbij de variatie in consumptie- en concentratiegegevens wordt meegenomen en ook de onzekerheid in deze input variabelen. Ook andere eventueel relevante variabelen die van invloed kunnen zijn op de inname kunnen worden meegenomen in de berekening, zoals het effect van bewerking (bijvoorbeeld koken) op het gehalte van een stof in een product.

Meerdere stoffen, combinaties of routes

Behalve voor de blootstelling aan een enkele stof via het voedsel kan MCRA ook gebruikt worden om de blootstelling aan meerdere stoffen tegelijk (cumulatieve blootstelling) te berekenen. Daarnaast kan MCRA berekenen wat de meest voorkomende combinaties van stoffen zijn, waaraan een leeftijds- of een bevolkingsgroep kan worden blootgesteld. Ook kan MCRA gebruikt worden voor het berekenen van blootstelling via meerdere routes, zoals via voedsel, inhalatie en/of huidcontact.