Links naar aanvullende tabellen in pdf-format van voedselconsumptiegegevens VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Kinderen 2-6 jaar 2005-2006 vindt u in het blok onderaan deze pagina.

In de onderliggende tabellen vindt u resultaten van de VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Kinderen 2-6 jaar 2005-2006, ter aanvulling op de tabellen in de rapportage. De consumptie van voedingsmiddelen en de bijdrage aan de inname (bronnen) is hier weergegeven volgens de voedingsmiddelen-groepsindeling van EPIC-Soft en NEVO, inclusief individuele NEVO-codes. De tabellen zijn zo veel mogelijk opgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding en gewcihtsklasse en naar plaats van consumptie en eetmoment. De resultaten van de VCP-Kinderen zijn op verschillende manieren geordend en opgesplitst naar subkenmerken, bijvoorbeeld de consumptie van (EPIC-Soft-)groepen voedingsmiddelen, de inname van energie en voedingsstoffen, de bijdrage van groepen voedingsmiddelen hieraan, de consumptie van verrijkte en kunstmatig gezoete voedingsmiddelen en de inname van macro- en micronutriënten naar maaltijd of plaats van consumptie. Naast de tabelgegevens over de waargenomen inname van micro- en macronutriënten wordt ook de gebruikelijke inname weergegeven. De gegevens zijn gewogen voor sociodemografische factoren en seizoen. Nadere informatie over de berekening van de gebruikelijke inname, weegfactoren en gehanteerde categorieën zoals gewichtsklasse en opleiding van de ouders/verzorgers, is te vinden in het RIVM-rapport Dutch National Food Consumption Survey - Young Children 2005/2006.


Naar de aanvullende tabellen