Links naar aanvullende tabellen in pdf-format van voedselconsumptiegegevens VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Zelfstandig wonenden ouderen 2010-2012 vindt u in het blok onderaan deze pagina.

In de onderliggende tabellen vindt u resultaten van de VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Zelfstandig wonende ouderen 70 jaar en ouder 2010-2012, ter aanvulling op de tabellen in de rapportage. De consumptie van voedingsmiddelen, verrijkte voedingsmiddelen en de bijdrage aan de inname (bronnen) is hier weergegeven volgens de voedingsmiddelen-groepsindeling van EPIC-Soft en NEVO, inclusief individuele NEVO-codes. De tabellen zijn zo veel mogelijk opgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding en BMI Body Mass Index (Body Mass Index) en naar plaats van consumptie en eetmoment. De tabellen betreffen de waargenomen inname en zijn gewogen voor sociaaldemografische factoren, seizoen en dag van de week. Nadere informatie over de berekening van de weegfactoren en gehanteerde categorieën, zoals gewichtsklasse en opleiding van de respondenten, is te vinden in het RIVM-rapport Diet of community-dwelling older adults: Dutch National Food Consumption Survey Older adults 2010-2012


Naar de aanvullende tabellen