De totale stikstofdepositie bestaat uit vier deelbijdragen: • de droge depositie van ammoniak en ammoniumdeeltjes (aerosol) • de natte depositie van ammoniak en ammonium • de droge depositie van stikstofoxiden • de natte depositie van stikstofoxiden

In Nederland is op de meeste locaties de deelbijdrage van de droge depositie van ammoniak aan de totale stikstofdepositie het grootst. Het aandeel van droge depositie van ammoniak bedraagt gemiddeld ruim een derde van de totale stikstofdepositie.