Het neerslaan van stikstof leidt in natuurgebieden tot vermesting omdat de stikstofdepositie als een soort ‘kunstmest’ werkt. Sommige plantensoorten profiteren hier meer van dan andere. Overmatige stikstofdepositie in de natuur zorgt er vervolgens voor dat sommige plantensoorten algemeen worden, terwijl andere zeldzaam worden. Met de achteruitgang van de zeldzame soorten vermindert ook de biodiversiteit aan plantensoorten en plantengemeenschappen.