Concentratie betreft de hoeveelheid van een stof in de lucht; depositie beschrijft de hoeveelheid van die stof die terechtkomt op een oppervlak. Depositie en concentratie zijn dus twee verschillende fysische grootheden die regelmatig met elkaar verward worden. Een voorbeeld ter verduidelijking: de hoeveelheid water(damp) die aanwezig is in de lucht is de concentratie, terwijl de hoeveelheid regen die op de grond valt depositie genoemd kan worden (maar meestal voor water neerslag heet).

Concentratie wordt meestal uitgedrukt in microgram per kubieke meter (ug m-3) en soms in deeltjes per deeltjes lucht (bijvoorbeeld parts per billion, ppb parts per billlion (parts per billlion)).
Depositie wordt uitgedrukt in molen per hectare per jaar ( mol ha-1 jaar -1 ) of kilogram per hectare per jaar ( kg kilogram (kilogram) ha-1 jaar -1 ) .