In een notitie aan Gemeenten heeft de Gasunie aangegeven hoe informatie over PR plaatsgebonden risico (plaatsgebonden risico)-knelpunten het beste aangeleverd kan worden, zodat een vlotte beoordeling van de knelpuntenmelding mogelijk is. De instructie vindt u rechts op deze pagina.

In het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen ( Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen)) heeft Gasunie opdracht om vóór januari 2014 de risico's bij alle bestaande knelpunten Plaatsgebonden Risico PR plaatsgebonden risico (plaatsgebonden risico)) te saneren.