De academische werkplaats AMPHI heeft samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging twee brochures ontwikkeld over vaccinatie in de reformatorische gezindte.

content

Auteur(s): E. Fanoy

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 4, april 2013

Eén brochure is gericht op reformatorische ouders, de andere op medewerkers in de jeugdgezondheidszorg. In de ouderbrochure staat informatie die reformatorische ouders kan helpen bij een weloverwogen besluitvorming over vaccinatie. Er komen onder andere drie dominees aan het woord die religieuze argumenten voor en tegen vaccinatie bespreken. In de brochure voor medische professionals staat achtergrondinformatie over de reformatorische gezindte en zijn adviezen opgenomen hoe u met deze ouders in gesprek kunt gaan om hen bij de besluitvorming over vaccinatie te ondersteunen. 


Beide brochures zijn te downloaden via http://www.academischewerkplaatsamphi.nl/ en http://www.npvzorg.nl/.

De brochures zijn ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek door Helma Ruijs (RIVM) naar
besluitvorming over vaccinatie in de reformatorische gezindte.