P. van der Tas Op 13 november 2015 krijgt GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Fryslân van het laboratorium de melding dat bij twee Syrische jongens van 15 en 17 jaar een acute hepatitis A- infectie is vastgesteld. De twee jongens verblijven op dat moment met hun moeder in een goed georganiseerde noodopvang – grote hal – waar 570 asielzoekers sinds enkele weken worden opgevangen. Het team infectieziektebestrijding van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) stuurt de verpleegkundige infectieziekten en publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA publieke gezondheid asielzoekers (publieke gezondheid asielzoekers)) naar de noodopvang om de situatie te onderzoeken en neemt contact op met de dienstdoende huisarts. Ook het management van de GGD en de burgemeester worden op de hoogte gebracht.

content

Auteur: P  van der Tas

Infectieziekten Bulletin: november 2016, jaargang 27, nummer 9

Het team infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) stuurt de verpleegkundige infectieziekten en publieke gezondheidszorg asielzoekers(PGA publieke gezondheid asielzoekers (publieke gezondheid asielzoekers)) naar de noodopvang om de situatie te onderzoeken en neemt contact op met de dienstdoende huisarts. Ook het management van de GGD en de burgemeester worden op de hoogte gebracht.

Verblijfplaats

De hal waar de asielzoekers verblijven heeft gescheiden dames- en heren- toiletten, slaapunits voor 8 personen en er is catering. De toiletten worden dagelijks volgens een rooster schoongemaakt door een professionele instantie die hiervoor 50 personen in dienst heeft. Uit het verslag van de verpleegkundige blijkt dat de jongens op 13 november direct een eigen toilet hebben toegewezen gekregen en instructies hebben ontvangen over hygiënemaatregelen. De jongens vertelden dat ze op hun reis door Europa onderweg soms van hele vieze toiletten gebruik moesten maken. Op basis van het ontstaan van de icterus blijkt dat hun eerste ziektedag 12 november was en dat de besmettelijke periode dus van 5 tot 19 november is (vanaf een week voor tot een week na de eerste ziektedag) Onder de andere asielzoekers bevinden zich geen immuun gecompromitteerde patiënten. De andere asielzoekers worden op de hoogte gebracht van de situatie. Er ontstaat geen onrust. In overleg met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM bepaalt de GGD wie er voor vaccinatie in aanmerking zouden moeten komen.

Gezien de hygiënestandaard in Syrië en op basis van een artikel in  zien we dat rond de leeftijd van 30 jaar 100% een hepatitis A-infectie heeft doorgemaakt. Het CIb  geeft aan dat het daarom voldoende is om in deze situatie asielzoekers tot 18 jaar preventief te vaccineren. Omdat er een strikte scheiding is in het gebruik van toiletten voor mannen en vrouwen hoeven dus alleen mannelijke asielzoekers tot 18 jaar gevaccineerd te worden. Ook worden alle 50 toiletschoonmakers gevaccineerd omdat niet meer te achterhalen is wie wanneer welke toiletten hebben schoongemaakt. De asielzoekers worden van het besluit op de hoogte gebracht met informatiemateriaal opgesteld in het Arabisch en de vaccinatie wordt vervolgens georganiseerd. Op 18 en 19 november worden 70 asielzoekers en 50 schoonmakers gevaccineerd. De pers stelt geen vragen: en het vooraf opgestelde persbericht hoeft niet gebruikt te worden.

Burgerinitiatief

Op de ochtend van 19 november hoort de GGD dat er een burgerinitiatief is georganiseerd waarbij alle asielzoekers zijn uitgenodigd voor een meet and eat bij gastgezinnen waarbij gezamenlijk de maaltijd wordt bereid en gegeten. Theoretisch kunnen er nog steeds asielzoekers zijn die weliswaar gevaccineerd zijn maar aan het eind van hun incubatietijd zitten en daardoor mogelijk toch besmettelijk zijn voor hun omgeving.

In overleg met de initiatiefnemers van het meet-and-eat-evenement en de gemeente stelt de GGD een brief op voor de gastgezinnen waarin de situatie wordt uitgelegd en wordt aangegeven welke hygiënemaatregelen zij moeten treffen om besmetting te voorkomen.

De gemeente vindt dit een spannende onderneming en is erg bang voor negatieve reacties. Deze komen echter niet. Eén gastgezin zich terug, de andere 200 gezinnen hebben samen met hun gasten een hele gezellige avond. De pers stelt nog steeds geen vragen.

In de weken hierna houden de verpleegkundige PGA van de GGD'en het GezondheidsCentrum Asielzoekers G CA de ontwikkelingen in de gaten, Zij zijn alert op buikklachten en icterus, maar vinden geen nieuwe besmettingen. Daarmee is deze beperkte vaccinatie actie doeltreffend gebleken.

Auteur

P. van der Tas, GGD Fryslân

Correspondentie

P.vdTas@ggdfryslan.nl