Op 27 maart jl. overleed op 62 jarige leeftijd Dorothé Baaijen, hoofdverpleegkundige van de afdeling Algemene Infectieziekten van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam. Dorothé is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in de Nederlandse infectieziektebestrijding.

april 2016

Infectieziekten Bulletin: april 2016, jaargang 27, nummer 4

Naast haar werk bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam was zij actief binnen V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) (de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland), waar ze van 2008 tot 2014 voorzitter was van de vakgroep Infectieziekten. Ze was de drijvende kracht achter de organisatie van het jaarlijkse symposium voor verpleegkundigen infectieziektebestrijding. Ook nam zij deel aan het Landelijk Overleg Reizigersadvisering van GGD/GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland.

Vanaf 1999 was Dorothé lid van de redactieraad van het Infectieziekten Bulletin, eerst vanuit de Landelijke Vereniging Sociaal Verpleegkundigen, later vanuit de V&VN. Met veel enthousiasme bracht ze haar Amsterdamse praktijkervaring in bij de redactieraadvergaderingen. Ze was altijd goed op de hoogte van wat er speelde in het veld en interessant zou kunnen zijn voor het Infectieziekten Bulletin. In 2015 werd ze door ziekte gedwongen haar taken over te dragen. We zijn dankbaar voor haar jarenlange inzet en zullen haar missen.

Namens de redactie van het Infectieziekten Bulletin,

Helma Ruijs

Ton Oomen

Marion Bouwer