Dit is een ingezonden reactie op het artikel Bedwantsen, terug van weggeweest (Infectieziekten Bulletin 24 (4) pp 103-106).

content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 5, mei 2013

Graag wil ik reageren op het artikel Bedwantsen, terug van weggeweest. Het bevreemdt mij dat er bij de bestrijding van dit soort parasieten nooit wordt gesproken over Insect Growth Regulators (IGR’s, of insectengroeiremmers). Sinds de jaren negentig worden daarmee in de diergeneeskunde bijzonder goede resultaten behaald bij de vlooienbestrijding. Er is ook werkzaamheid aangetoond tegen teken en huisstofmijten. IGR’s doorbreken de voortplanting en om deze reden wordt resistentie van adulticiden, waarmee ze vaak worden gecombineerd, juist tegengegaan.

De ovocide en larvicide werkzaamheid kan worden verkregen met chitine-syntheseremmers (lufenuron) of juveniele hormoon-analogen (pyriproxifen, S-methopreen), die verhinderen dat eieren en larven zich tot volwassen insecten of acariden ontwikkelen. IGR’s zijn onschadelijk voor zoogdieren. IGR’s zijn in Nederland verkrijgbaar als spray voor de omgeving of als spot-on (pyriproxifen, S-methopreen), orale (lufenuron) of injecteerbare formuleringen (lufenuron) voor toepassing op het dier. De werkingsduur varieert van 4 weken tot 6 maanden, afhankelijk van het product en de toedieningswijze. Ze worden vaak gecombineerd met een adulticide wanneer een dier in contact blijft met een externe infectiebron.

Een behandeling van potentieel besmette materialen met de genoemde spray, waarbij het adulticide cyfluthrin gecombineerd wordt met het langdurig werkzame, zeer potente, pyriproxifen is zeker te adviseren. In het buitenland zijn zelfs producten op basis van pyriproxifen geregistreerd voor de bestrijding van bedwantsen.

P.A.M. Overgaauw, dierenarts-parasitoloog, Universiteit Utrecht

Correspondentie: p.a.m.overgaauw@uu.nl

Reactie auteur

Naar aanleiding van het artikel ‘Bedwantsen, terug van weggeweest’ heb ik meerdere reacties ontvangen ten aanzien van de bestrijding. In tegenstelling tot de reactie van P. Overgaauw wordt daarin gepleit niet zelf aan de slag te gaan met bestrijdingsmiddelen, hoe goed of weinig toxisch dan ook. Dit vanwege de kans op resistentieontwikkeling en eventuele bijwerkingen. Insect Growth Regulators is moeten gebruikt worden in combinatie met insecticides. Daarmee komen we uit bij professionele bestrijders. Via het Kenniscentrum Dierplagen (KAD, Wageningen) kan een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld.

T.A.M. Hekker, arts-microbioloog, VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) Medisch Centrum, Amsterdam

Correspondentie: tam.hekker@vumc.nl

Rectificatie

In het artikel Bedwantsen, terug van weggeweest, zijn in de onderstaande alinea over bestrijding enkele onjuistheden vermeld.
Ter bestrijding kan eventueel een insecticide worden gebruikt, hoewel vaak resistentie bestaat tegen carbamaat en pyrethroiden, zoals bijvoorbeeld permetrine, en organofosfaten. Het insecticide moet tenminste 2 keer met een tussenpoze van 4-20 dagen worden gebruikt omdat niet altijd alle eitjes en nymfen in een keer gedood worden. (3) Beter is het een gecertificeerd bedrijf in te schakelen via http://www.bedwantsen-bestrijding.nl/ (OBON = ongedierte-bestrijdingsdienst Nederland.

De alinea wordt vervangen door:
Ter bestrijding dient een gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld. Dit kan via het Kenniscentrum dierplagen (KAD Wageningen). Ga niet zelf met Insect Growth Regulators en insecticiden aan de slag, onder meer vanwege de kans op resistentieontwikkeling en bijwerkingen.