Totaal

week

5–8

Totaal

week

9–12

Totaal

week

13–16

Totaal

t/m week

16; 2017

Virus

Adenovirus

174

140

90

551

Astrovirus

54

22

10

100

Bocavirus

34

23

27

97

Bofvirus

6

3

0

10

Chikungunyavirus

3

0

0

3

Coronavirus

206

104

44

530

Denguevirus

6

6

2

17

Enterovirus

47

65

76

244

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

65

61

56

235

HIV 2

0

0

0

0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0

1

0

1

Hantavirus

0

4

1

5

Hepatitis A-virus

9

11

20

45

Hepatitis B-virus

61

67

54

230

Hepatitis C-Virus

29

27

26

109

Hepatitis D-Virus

2

1

0

3

Hepatitis E-virus

16

22

18

78

Influenza A-virus

1798

375

44

3818

Influenza B-virus

27

45

19

104

Influenza C-virus

0

0

1

1

Mazelenvirus

0

0

1

1

Nieuwe Influenza A-virus

0

0

0

0

Norovirus

492

235

118

1380

Para-influenza

57

94

109

331

Parechovirus

16

9

14

46

Parvovirus

6

15

19

43

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

232

79

23

864

Rhinovirus

189

168

198

775

Rotavirus

202

251

228

720

Rubellavirus

0

1

0

2

Sapovirus

26

28

9

79

Westnijlvirus

0

0

0

0

Zikavirus

7

9

1

26

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

140

123

68

476

Bacterie

Chlamydia pneumoniae

3

0

2

5

Chlamydia psittaci

2

1

0

3

Chlamydia trachomatis

0

0

1

3

Chlamydia ongetypeerd

2146

2054

1991

8168

Coxiella burnetii

6

4

3

23

Mycoplasma pneumoniae

36

27

12

123

Rickettsia

2

3

0

5

*Sinds februari 2016 toegevoegd aan de virologische weekstaten.
De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen:
H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3252. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3084.