ib juni 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 6, juni 2014

 
 

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week

20; 2014

Totaal

t/m week

20; 2013

Enterovirus

29 44 32 183 115

Adenovirus

105 124 91 56 634

Parechovirus

4 22 14 69 44

Rotavirus

62 83 73 300 1255

Norovirus

263 197 82 1320 1657

Influenza A-virus

187 163 74 563 2274

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

7 7 4 24 963

Influenza C-virus

0 0 0  0 0

Para-influenza

24 25 39 150 249

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

240 80 26 1244 1442

Rhinovirus

162 153 151 858 761

Mycoplasma pneumoniae

16 26 18 109 141

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

65 81 61 255 387

Coronavirus

65 39 18 241 291

Chlamydophila psittaci

3 1 2 7 11

Chlamydophila pneumoniae

1 8 1 11 17

Chlamydia trachomatis

1818 1908 1614 8837 7552

Chlamydia

2 1  0 5 3

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

47 49 60 236 272

HIV 2

0 0 0 1 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0 0

Hepatitis A-virus

7 5 2 21 21

Hepatitis B-virus

60 46 41 254 290

Hepatitis C-virus

33 36 14 159 158

Hepatitis D-virus

2 0 1 5 1

Hepatitis E-virus

6 12 21 49 18

Bofvirus

5 2 1 13 24

Mazelenvirus

13 9 8 46 3

Rubellavirus

0 0 0 10 18

Parvovirus

10 27 26 89 66

Coxiella burnetii

7 14 3 37 30

Rickettsiae

0 2 2 4 1

Denguevirus

7 9 2 29 40

Hantavirus

2 2 1 6 0

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

12 8 12 62 51

Sapovirus

22 16 1 103 30

Bocavirus

11 12 14 64 64

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.