content

Infectieziekten Bulletin: juni 2016, jaargang 27, nummer 6

  

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week

20; 2016

Totaal

t/m week

20; 2015


 

Enterovirus

28


 
37


 
38


 
224


 
171


 

Adenovirus


 

184


 
162


 
121


 
709


 
604


 

Parechovirus

10


 
11


 
9


 
59


 
67


 

Rotavirus


 

77


 
144


 
160


 
436


 
1107


 

Norovirus

443


 
320


 
162


 
1689


 
1916


 

Influenza A-virus

735
 
145


 
13


 
2575


 
3018


 

Nieuwe influenza A-virus


 

0


 
0


 
0


 
0


 
0


 

Influenza B-virus


 

652


 
304


 
48


 
1324


 
655

Influenza C-virus


 

0


 
0


 
0


 
0


 
0


 

Para-influenza


 

24


 
20


 
26


 
154


 
283


 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus


 

191


 
84


 
21


 
976


 
1466


 

Rhinovirus


 

187


 
210


 
152


 
946


 
952


 

Mycoplasma pneumoniae


 

46


 
28


 
17


 
217


 
269


 

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)


 

76


 
41


 
12


 
384


 
522


 

Coronavirus


 

115


 
71


 
29


 
437


 
428


 

Chlamydophila psittaci

3


 
3


 
0


 
8


 
6


 

Chlamydophila pneumoniae


 

41


 
0


 
0


 
48


 
21


 

Chlamydia trachomatis


 

2049


 
2035


 
1784


 
9799


 
9380


 

Chlamydia


 

2


 
2


 
6


 
24


 
2


 

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1


 

52


 
56


 
42


 
255


 
277

 

HIV 2


 

0


 
0


 
0


 
0


 
0


 

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)


 

0


 
0


 
0


 
0


 
0


 

Hepatitis A-virus


 

3


 
5


 
1


 
17


 
17


 

Hepatitis B-virus


 

54


 
47


 
46


 
255


 
278


 

Hepatitis C-virus


 

23


 
25


 
16


 
104


 
156


 

Hepatitis D-virus


 

0


 
1


 
0


 
3


 
6


 

Hepatitis E-virus


 

24


 
32


 
23


 
110


 
68


 

Bofvirus


 

5


 
3


 
4


 
16


 
11


 

Mazelenvirus

0


 
0


 
0


 
0


 
2

 

Rubellavirus

2


 
0


 
1


 
5


 
4


 

Parvovirus

5


 
10


 
7


 
33


 
54


 

Coxiella burnetii


 

6


 
3


 
4 25


 
59


 

Rickettsiae


 

0


 
1


 
0 2


 
8


 

Denguevirus


 

10


 
16


 
15 67


 
42


 

Hantavirus


 

0


 
0


 
0 0


 
3


 

Westnijlvirus


 

0


 
0


 
0 0


 
0


 

Astrovirus


 

28


 
24


 
7 90


 
55


 

Sapovirus


 

11


 
14


 
12 67


 
86


 

Bocavirus


 

28


 
27


 
11 98


 
71


 

De weergegeven getallen zijn gebaserd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3252. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.