content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 6, juli 2012

 

Dit jaar = 2012 Periode = 6 (week 13 t/m 24)

Totaal

week

13-12

Totaal

week

17-20

Totaal

week

17-20

Totaal

t/m week

24 (2012)

Totaal

t/m week

24 (2011)

Enterovirus

37 59 88 336 362

Adenovirus

95 71 58 518

629

Parechovirus

14 19 32 127

112

Rotavirus

203 164 45 1057 1326

Norovirus

161 136 110 1426

1676

Influenza A-virus

142 68 8 760

852

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0

483

Influenza B-virus

9 8 2 47 454

Influenza C-virus

0 0 0 0

0

Para-influenza

38 72 52 231 367

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

81 41 15 1266 1856

Rhinovirus

145 147 95 809 1002

Mycoplasma pneumoniae

61 45 37 464 334

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

19 8 4 274 280

Coronavirus

30 11 4 185 221

Chlamydophila psittaci

2 3 1 8 28

Chlamydophila pneumoniae

8 0 2 32 25

Chlamydia trachomatis

1530 1500 1448 9328 8531

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

57 81 59 419 560

HIV 2

0 0 0 0 2

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 1 0

Hepatitis A-virus

3 0 2 9 23

Hepatitis B-virus

107 59 89 567 661

Hepatitis C-virus

47 29 34 254 336

Hepatitis D-virus

0 0 0 2 7

Hepatitis E-virus

4 5 2 18 22

Bofvirus

12 5 6 63 134

Mazelenvirus

2 3 6 6 8

Rubellavirus

1 1 0 9 7

Parvovirus

19 25 26 111 120

Coxiella burnetii

10 5 6 43 77

Rickettsiae

0 3 0 4 6

Denguevirus

19 9 14 105 80

Hantavirus

1 0 1 5 2

Westnijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

10 6 5 37 2

Sapovirus

3 1 1 18 0

Bocavirus

8 19 9 93 37

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.