content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 8, oktober 2013

 
 

Totaal

eek 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

week

33-36

Totaal

t/m week

36 (2013)

Totaal

t/m week

36 (2012)

Enterovirus

100 139 108 485 814

Adenovirus

82 62 78 930 721

Parechovirus

4 12 14 84 294

Rotavirus

38 35 25 1424 1126

Norovirus

79 55 62 1967 1741

Influenza A-virus

4 2 2 2290 772

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0  0 0

Influenza B-virus

1 0 1  966 49

Influenza C-virus

0 0 0  0 0

Para-influenza

51 19 20 410 327

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

1 2 3 1452 1293

Rhinovirus

142 82 83 1223 1099

Mycoplasma pneumoniae

16 19 21 216 601

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

13 6  2 436 283

Coronavirus

12 6  0 326 200

Chlamydophila psittaci

2 2  0 17 16

Chlamydophila pneumoniae

1 0  1 19 42

Chlamydia trachomatis

1640 1610 1570 13770 14694

Chlamydia

1 0 1  6 3

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

52  57 53  488 630

HIV 2

0 1 0  1 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0  0 3

Hepatitis A-virus

1 1 1  25 24

Hepatitis B-virus

61 44 44  493 791

Hepatitis C-virus

41 30 27  274 406

Hepatitis D-virus

0 1 1 3 6

Hepatitis E-virus

4 4 5 33 36

Bofvirus

3 2 9 42 87

Mazelenvirus

24 51 24 106 9

Rubellavirus

5 6 1 32 11

Parvovirus

11 10 12 108 175

Coxiella burnetii

9 5 9 57 69

Rickettsiae

0 0 1 3 9

Denguevirus

13 14 25 101 160

Hantavirus

0 0 2 2 10

West-nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

5 3 0 63 45

Sapovirus

2 2 1 35 18

Bocavirus

4 5 1 86 105

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 85 32.