content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 2, febuari 2013

 

 

Totaal

week 45-48

Totaal

week

49-52

Totaal

week

1-4

Totaal

t/m week

4 (2013)

Totaal

t/m week

4 (2012)

Enterovirus

 106  67 35  35  42 

Adenovirus

 116 111 107  107  100 

Parechovirus

32 18 10  10  13 

Rotavirus

25  88  76  76  110 

Norovirus

353  446  387  387  377 

Influenza A-virus

4 112 539  539 

Nieuwe influenza A-virus

6 6 47 47  1

Influenza B-virus

1 6 6 64 465

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

26 41  23  23  24 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

148  551  562  562  455 

Rhinovirus

172 176  143  143  147 

Mycoplasma pneumoniae

49 43  32 32  133 

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

4 8 23  23  88 

Coronavirus

37 55  69 69  44 

Chlamydophila psittaci

3 1 1 0

Chlamydophila pneumoniae

9 4 11 

Chlamydia trachomatis

1715 1497  1513 1513  1605 

Chlamydia

0

1

0 0

0

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

68 54  48 48  81 

HIV 2

0 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0

Hepatitis A-virus

15 5

Hepatitis B-virus

70 42  44  44  102 

Hepatitis C-virus

28 31  36 36 45 

Hepatitis D-virus

0 0 0 0 1

Hepatitis E-virus

2

Bofvirus

3 3 11 

Mazelenvirus

0 0 1 0

Rubellavirus

0 3

Parvovirus

12 13 10  10 

Coxiella burnetii

3 5 9 9

Rickettsiae

0 0 0 0 0

Denguevirus

10  9 7 7 19 

Hantavirus

0 0 0

West-nijlvirus

 0  0 0 0

Astrovirus

1  4 4

Sapovirus

 5  1 5

Bocavirus

 5 12  11  11  12 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.