ib januari 2016

Infectieziekten Bulletin, jaargang 27, nummer 11, januari 2016

 

 

 

Totaal

week 41-44

Totaal
 

 

 

 
week 45-48

Totaal

week 49-53

Totaal

t/m week

53; 2015

Totaal

t/m week

53; 2014
 

 

Enterovirus

78
 

 
60
 

 
99
 

 
779
 

 
1259
 

 

Adenovirus
 

 

107
 

 
86
 

 
133
 

 
1310
 

 
1277
 

 

Parechovirus

26
 

 
29
 

 
30
 

 
224
 

 
353
 

 

Rotavirus
 

 

12
 

 
9
 

 
20
 

 
1319
 

 
609
 

 

Norovirus

110
 

 
179
 

 
377
 

 
2970
 

 
2837
 

 

Influenza A-virus

11
 

 
27
 

 
136
 

 
3155
 

 
900
 

 

Nieuwe influenza A-virus
 

 

0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 
0
 

 

Influenza B-virus
 

 

5
 

 
9
 

 
8
 

 
690
 

 
48

Influenza C-virus
 

 

0
 

 
1
 

 
0
 

 
3
 

 
0
 

 

Para-influenza
 

 

83
 

 
54
 

 
64
 

 
706
 

 
429
 

 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus
 

 

9
 

 
54
 

 
303
 

 
1856
 

 
1464
 

 

Rhinovirus
 

 

99
 

 
209
 

 
219
 

 
2327
 

 
2193
 

 

Mycoplasma pneumoniae
 

 

31
 

 
26
 

 
68
 

 
523
 

 
435
 

 

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)
 

 

8
 

 
12
 

 
77
 

 
643
 

 
384
 

 

Coronavirus
 

 

14
 

 
18
 

 
86
 

 
572
 

 
321
 

 

Chlamydophila psittaci

0
 

 
0
 

 
1
 

 
18
 

 
16
 

 

Chlamydophila pneumoniae
 

 

3
 

 
2
 

 
2
 

 
31
 

 
20
 

 

Chlamydia trachomatis
 

 

2451
 

 
2068
 

 
2170
 

 
24495
 

 
24140
 

 

Chlamydia
 

 

5
 

 
4
 

 
3
 

 
28
 

 
8
 

 

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1
 

 

50
 

 
38
 

 
51
 

 
687
 

 
674
 

 

HIV 2
 

 

0
 

 
0
 

 
1
 

 
3
 

 
1
 

 

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)
 

 

1
 

 
0
 

 
0
 

 
2
 

 
2
 

 

Hepatitis A-virus
 

 

8
 

 
10
 

 
6
 

 
49
 

 
63
 

 

Hepatitis B-virus
 

 

71
 

 
49
 

 
57
 

 
691
 

 
632
 

 

Hepatitis C-virus
 

 

36
 

 
50
 

 
30
 

 
400
 

 
384
 

 

Hepatitis D-virus
 

 

2
 

 
2
 

 
0
 

 
12
 

 
12
 

 

Hepatitis E-virus
 

 

32
 

 
24
 

 
29
 

 
300
 

 
205
 

 

Bofvirus
 

 

3
 

 
2
 

 
2
 

 
45
 

 
24
 

 

Mazelenvirus

0
 

 
0
 

 
1
 

 
8
 

 
55
 

 

Rubellavirus

3
 

 
2
 

 
0
 

 
16
 

 
28
 

 

Parvovirus

5
 

 
7
 

 
9
 

 
122
 

 
177
 

 

Coxiella burnetii
 

 

11
 

 
9
 

 
8 124
 

 
131
 

 

Rickettsiae
 

 

2
 

 
1
 

 
1 17
 

 
12
 

 

Denguevirus
 

 

7
 

 
11
 

 
9 132
 

 
101
 

 

Hantavirus
 

 

2
 

 
0
 

 
2 7
 

 
47
 

 

Westnijlvirus
 

 

0
 

 
0
 

 
0 0
 

 
0
 

 

Astrovirus
 

 

4
 

 
7
 

 
10 93
 

 
85
 

 

Sapovirus
 

 

6
 

 
8
 

 
4 138
 

 
129
 

 

Bocavirus
 

 

7
 

 
8
 

 
4 113
 

 
107
 

 

De weergegeven getallen zijn gebaserd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
 
 
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3252. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.