content

Infectieziekten Bulletin: maart 2015, jaargang 26, nummer 3

 
 

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

t/m week

8; 2015

Totaal

t/m week

8; 2014

Enterovirus

90  41                    27  68  78 

Adenovirus

73  105 98  203  256 

Parechovirus

26  14  15  29  29 

Rotavirus

50  83  220  303  82

Norovirus

656  504  536 1040 778 

Influenza A-virus

300 1002  1264  2266  139 

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

21 83  104 

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

54  39  52  91  62 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

165  280  522  802  898

Rhinovirus

233 173  207  380  392 

Mycoplasma pneumoniae

88  74  57  131  49 

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

48 100  168 268 48 

Coronavirus

41  79  104  183  119 

Chlamydophila psittaci

1

Chlamydophila pneumoniae

1 1 1

Chlamydia trachomatis

1806  1923  1913  3836  3497 

Chlamydia

1 1 2

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

62  57  54  111 80 

HIV 2

0 0 0 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0 0

Hepatitis A-virus

7

Hepatitis B-virus

40  52  45  97  107 

Hepatitis C-virus

19  36 30  66  76 

Hepatitis D-virus

0 0 0 0

Hepatitis E-virus

18  10  18  10

Bofvirus

1 1 1 5

Mazelenvirus

1 0 0 0 16 

Rubellavirus

1 10 

Parvovirus

12  19 26 

Coxiella burnetii

17  15 24  13

Rickettsiae

1 1 0

Denguevirus

5 10 10 20  11

Hantavirus

1 1 2

Westnijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

 3 2 13  15  30 

Sapovirus

10 14  13  27  64 

Bocavirus

 9  11  11 22  27

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.