content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 4, april 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week
1-4

Totaal

week
5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

t/m week
12(2013)

Totaal

t/m week
12(2012)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

66

53

53

172

218

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

0

2 3

2

Cholera

0

0 0 0 0

Hepatitis A

3

9

7

19

18

Hepatitis B acuut

10

21 9 40 44

Hepatitis B chronisch

67

86

83

236

361

Hepatitis C acuut

3 4 2 9 17

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

28 29

30

87

64

Kinkhoest

341 252 116 709 3166

Mazelen

1 7

8

16

1

Paratyfus A

2

1

1

4

4

Paratyfus B

1

0

0

1

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

 0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

44 41

29

114

134

Shigellose

51

31 35 117

97

Voedselinfectie

1 7 5 13 10

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

7

15

12

34

165

Botulisme

0

 0

0

0

 0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

1

0

1

3

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

2

2

5

6

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

6

5

4 15

10

Legionellose

15

12

11

38

49

Leptospirose

2

2

0

4

3

Listeriose

7

4

2

13

8

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0

2 4 0

Malaria

15 9 4 28 29

Meningokokkenziekte

19 17 8 44 29

Psittacose

2

1

3

6

7

Q-koorts

4

1

2

7

12

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

5

1

1

7

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

 0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.