ib april 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 4, april 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

t/m week
12; 2014

Totaal

t/m week
12; 2013

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

0Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

70 

60

65

195  211 
           

Groep B2

         

Buiktyfus

3

1

4

Cholera

0 0 0 0 0

Hepatitis A

2

0

6

22

Hepatitis B acuut

3 18 41

Hepatitis B chronisch

52  71 

38

161

277

Hepatitis C acuut

8 13  10

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11  17 

7

35  91 

Kinkhoest

317  257  99 673  914 

Mazelen

38  20 

25

83

18 

Paratyfus A

0

0 1

5

Paratyfus B

1 0

0

1

1

Paratyfus C

0

0 0 0

0

Rubella

0

0 1

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

28  32

14

74 

129

Shigellose

17  18 17 52 

125

Voedselinfectie

0 0 0 0  12
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

10

5

3

18

44

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

0  0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

1

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2 1 5

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3 2

16

Legionellose

10 13 

29

42

Leptospirose

0 0 0 0

4

Listeriose

10

2

2

14

14

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0 0 5

Malaria

13 12 28  32 

Meningokokkenziekte

13  42 

Psittacose

2

1

3

6

Q-koorts

0

0

0

0

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

0

0

1

7

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij deGGD leidend.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E. coli-infecties. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.